danske kloakmestre mobil menu
 • Autoriseret kloakmester

  Vælg en autoriseret kloakmester

  Kloakarbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
  Autorisationen er din sikring for, at arbejdet bliver udført korrekt.
 • Kloakgaranti

  Godt arbejde - med garanti!

  Vælger du en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmestre,
  er du automatisk dækket af Garantiordningen.
  Så er du sikret, hvis noget skulle gå galt.
 • Skybrudsikring

  Er din bolig sikret mod skybrud?

  Vi får flere og voldsommere regnskyl, og det er en udfordring for mange boliger.
  Med et klimatjek kan du få klarhed over, hvordan du kan sikre netop dit hus.
 • Stoppet kloak

  Er kloakken stoppet?

  En tilstoppet kloak kan give store skader på din bolig. Opdager du, at din kloak er tilstoppet, eller kloakledningen er utæt, skal du gøre noget ved det - straks.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning
Papirarbejdet skal være på plads inden man må flytte ind i drømmehuset
Når man bygger nyt hus, skal man selv huske at indsende alle relevante papirer til kommunen, før man kan flytte ind, fortæller Tom Lisberg Ewers, der er formand for organisationen Danske Kloakmestre.

Når man bygger nyt hus, renoverer det gamle, bygger til eller på anden måde ændrer på kloak og afløb, har man selv ansvar for at dokumentere, at kloakarbejdet er lavet efter gældende lovgivning. Det er de færreste, der er opmærksomme på det, og det kan forsinke projektet og byggeriet.

Byggeriet buldrer derudaf, kommuner og driftige jordbesiddere udstykker nye grunde så hurtigt, det kan lade sig gøre, og den ene villa efter den anden tager form i boligkvarterer over hele landet. Hundredvis af familier går således netop nu og tæller dagene, til de kan flytte ind i deres drømmehjem, men har man selv haft hånd i hanke med byggeriet, er der en hel del papirarbejde, der skal være på plads, inden roen kan sænke sig over hverdagen og det nybyggede hus.

- Det er faktisk bygherrens ansvar at sikre, at det er autoriserede håndværkere, der arbejder på byggeriet, og at de rigtige papirer bliver sendt til kommunen, når håndværkerne har gjort deres arbejde færdigt. Så står man selv for planlægningen af byggeriet, så har man også selv ansvaret for den del af det, fortæller Tom Lisberg Ewers, formand for organisationen Danske Kloakmestre.

- Mange tror, at når det er kommunen, der giver tilladelse til byggeriet, så er det også kommunen, der sikrer, at alt papirarbejdet er på plads, inden byggeriet færdigmeldes, men det er det ikke. Hele ansvaret ligger hos bygherren. Det er der bare ikke ret mange, der ved, konstaterer han.

Forsinker indflytningen

Ansvaret gælder også kloakarbejdet, men når en familie bygger nyt hus, er det sjældent det under jorden, der fylder så meget i bevidstheden. Det er helt forståeligt, som Tom Lisberg Ewers siger, men ikke desto mindre er det afgørende, at man giver sig tid til at indhente de rigtige papirer fra kloakmesteren, der har lagt rørene, og indsende dem til kommunen.

Sker det ikke, kan det forsinke færdigmeldingen af byggeriet, og dermed går der længere tid end beregnet, før familien kan flytte ind i drømmehuset. Det er således ikke tilladt at flytte ind, før kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse, og det sker først, når der foreligger dokumentation for, at alt er lavet efter gældende lovgivning.

Skal komme fra bygherren

Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med nybyggeri, man skal være opmærksom på papirarbejdet. Det gælder også, hvis man eksempelvis bygger til, etablerer omfangsdræn eller højvandslukkere, får sat en pumpebrønd eller andet, hvor der enten bliver ændret på de eksisterende kloakledninger og afløb eller lavet nye tilslutninger.

Ifølge Tom Lisberg Ewers skal den autoriserede kloakmester skriftligt dokumentere, at kloakarbejdet er udført efter alle gældende regler. Dokumentationen bliver sendt til både bygherren og kommunen, men ifølge bygningsreglementet skal bygherren også selv sende dokumenterne til kommunen, før det kan godkendes.

- Det kan virke lidt dobbelt, for det er de samme dokumenter, kommunen modtager to gange, men det er sådan, reglerne er, og det er altså ikke alle, der lige tænker på det, fortæller Tom Lisberg Ewers.

Fakta

Danske Kloakmestre er en brancheforening, der organiserer autoriserede kloakmestre i hele landet.

Foreningen har cirka 450 medlemmer.

Medlemmerne driver virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, og de ansatte er eksempelvis kloakmestre, anlægsstruktører, rørlæggere og anlægsgartnere.

 

Kontakt

Tom Lisberg Ewers
Formand Danske Kloakmestre

T: 20 98 71 66
E: formand@danskekloakmestre.dk

Pressekontakt

Mikael Skov
Formand Danske Kloakmestre
T: 20 32 65 17
E: formand@danskekloakmestre.dk