Omfangsdræn mod fugt i sokkel, fundament og kældervægge

I en tid med stigende nedbørsmængder og stigende grundvand vil flere og flere opleve permanente fugtproblemer. Et korrekt etableret omfangsdræn kan beskytte bygningen mod skader forårsaget af overskydende vand.

Hvad er et omfangsdræn?

Populært sagt kan et omfangsdræn beskrives som en nedgravet tagrende, der er placeret langs husets fundament og ydermur med det formål at lede overskydende vand væk. Omfangsdræn ses oftest anvendt i bygninger med kælder, hvor der kan ske opfugtning i husets konstruktioner. Løsningen leder vandet væk fra området over en sandfangsbrønd og videre til en pumpebrønd, hvorfra det ledes til kloakken eller en faskine.

Hvad består et omfangsdræn af?

Processen med etablering af omfangsdræn omfatter installation af drænrør eller drænledninger omkring bygningens ydre. Rørene er typisk placeret i en grøft med dræningsgrus eller sten og er konstrueret til at opsamle og bortlede regnvand eller grundvand. Et effektivt omfangsdræn indebærer omhyggelig planlægning i forhold til terrænet og jordforholdene. Præcis afskærmning og korrekt hældning er et krav for at sikre den nødvendige vandafledning.

Hvornår er omfangsdræn løsningen?

Når man kan se og mærke, at fundament, sokkel og/eller kælderens ydervægge er fugtige, kan omfangsdræn være den rigtige løsning. I den forbindelse skal det nævnes, at fundamentet i sig selv ikke tager skade af fugt. Problemerne opstår, hvis fugten bevæger sig op til de overliggende konstruktioner af træ. Med fugt kan følge råd og svamp inde i boligen, hvilket kan medføre et dårligt indeklima. Endvidere kan våde ydervægge og gulve i en kælder være årsag til, at der udvikles skimmelsvamp, som er med til at gøre den mere eller mindre ubrugelig.

Omfangsdræn pris og omfangsdræn gør det selv

Prisen for et omfangsdræn kan variere meget fra byggeri til byggeri. Den samlede pris for hele huset kan løbe op i en del penge, da der er tale om, at prisen pr. meter i dag estimeres til mellem kr. 8.000 og 10.000. Dette skal dog holdes op i mod, hvad konsekvensen er, såfremt der ikke foretages noget.

Du kan i princippet godt stå for en del af arbejdet selv, men selve kloakarbejdet skal altid udføres at en autoriseret kloakmester.  Få et godt tilbud og rådgivning fra os. Vi tager også gerne en snak om, hvordan du evt. kan spare på arbejdslønnen ved selv f.eks. at hjælpe med gravearbejdet eller sørge for at skaffe jorden bort. Hvis du selv står for gravearbejdet i forbindelse med etablering af omfangsdræn, er det vigtigt, at du har fagfolk med på sidelinjen i forbindelse med specifikation af blandt andet dybde og dimension. Der kan opstå alvorlige følgeskader på huset, såfremt der graves for dybt og underside af fundamentet bliver frigravet.

Omfangsdræn tegning
Omfangsdræn