KLOAKSEPARERING ELLER SEPARATKLOAKERING

De fleste boligejere vil blive berørt, når vi skal sikre os mod fremtidige nedbørsmængder

Derfor skal vi kloakseparere

De stigende regnmængder, som alle prognoser forudser, vil medføre en uhensigtsmæssig stor belastning af det etablerede kloaknet. Specielt ældre kloakanlæg vil få vanskeligt ved at håndtere både spildevand og regnvand. Dette forstærkes yderligere af, at vi er blevet mange flere indbyggere, hvilket naturligt medfører øgede mængder spildevand.

Når kloaknettet bliver overbelastet, ses det oftere og oftere i form af overløb i åer, søer og vandløb, kloakvand i og omkring boligen og problemer med at skylle ud i toilettet. En udvikling der alt andet lige vil tage til i fremtiden. Derfor er flere og flere kommuner begyndt at kræve kloakseparering, hvilke betyder, at der i stedet for én skal være to kloakledninger til henholdsvis regnvand og spildevand.

Det handler ikke kun om, at belastningen af kommunens rensningsanlæg skal være mindre eller om, at kommunerne skal leve op til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Det handler i høj grad også om, at du som boligejer (og dit forsikringsselskab) undgår kedelige, dyre oplevelser med kloakvandet. Som boligejer vil du også få fordel af, at mindre mængder kloakvand til rensningsanlægget har en gunstig indflydelse på spildevandsafgiften.

På de fleste nye byggegrunde, vil der være to kloakledninger. På etablerede grunde er sagen en anden. Du kan altid gå ind på din kommunes hjemmeside og tjekke i spildevandsplanen, om der planer for kloakseparering i et bestemt område.

Kommunerne etablerer nye hovedkloakker som separatsystemer

Når det eksisterende kloaknet overbelastes ved kraftige regnskyl, giver det oftere og oftere overløb af forurenet vand til åer, søer og vandløb, hvilket er uhensigtsmæssigt for vandmiljøet.

Derudover giver overbelastning af hovedkloakken ofte problemer med kloakvand, der stiger op i kældre, eller man kan opleve, at det kan være svært at skylle ud i toilettet.

Når der i din kommune udføres kloakseparering, får du som husejer påbud om, inden for en given frist, at adskille regn- og spildevandet på din grund, så alt spildevand fra huset ledes til skelbrønden for spildevand, og alt regn- og drænvand ledes til skelbrønden for regnvand eller til håndtering på egen grund.

Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde til kommunen, at der er sket korrekt adskillelse af regn- og spildevand når arbejdet er udført.