KLOAKSEPARERING ELLER SEPARATKLOAKERING

De fleste boligejere vil blive berørt, når vi skal sikre os mod fremtidige nedbørsmængder

Hvad er separatkloakering?

Separatkloakering er en metode til at adskille spildevand og regnvand i et kloaksystem. Det indebærer, at der installeres separate rør til spildevand og regnvand, som fører til forskellige renseanlæg. Formålet er at reducere belastningen på kloaksystemet og mindske risikoen for oversvømmelser. Herudover bidrager kloakserparering til at beskytte miljøet ved at reducere mængden af forurenet vand, der ender i naturen.

Få hjælp af et kloakfirma - find din lokale kloakmester her

Derfor skal vi kloakseparere

De stigende regnmængder, som alle prognoser forudser, vil medføre en uhensigtsmæssig stor belastning af det etablerede kloaknet. Specielt ældre kloakanlæg vil få vanskeligt ved at håndtere både spildevand og regnvand. Dette forstærkes yderligere af, at vi er blevet mange flere indbyggere, hvilket naturligt medfører øgede mængder spildevand.

Når kloaknettet bliver overbelastet, ses det oftere og oftere i form af overløb i åer, søer og vandløb, kloakvand i og omkring boligen og problemer med at skylle ud i toilettet. En udvikling der alt andet lige vil tage til i fremtiden. Derfor er flere og flere kommuner begyndt at kræve kloakseparering, hvilke betyder, at der i stedet for én skal være to kloakledninger til henholdsvis regnvand og spildevand.

Det handler ikke kun om, at belastningen af kommunens rensningsanlæg skal være mindre eller om, at kommunerne skal leve op til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Det handler i høj grad også om, at du som boligejer (og dit forsikringsselskab) undgår kedelige, dyre oplevelser med kloakvandet. Som boligejer vil du også få fordel af, at mindre mængder kloakvand til rensningsanlægget har en gunstig indflydelse på spildevandsafgiften.

På de fleste nye byggegrunde, vil der være to kloakledninger. På etablerede grunde er sagen en anden. Du kan altid gå ind på din kommunes hjemmeside og tjekke i spildevandsplanen, om der planer for kloakseparering i et bestemt område.

Kommunerne etablerer nye hovedkloakker som separatsystemer

Når det eksisterende kloaknet overbelastes ved kraftige regnskyl, giver det oftere og oftere overløb af forurenet vand til åer, søer og vandløb, hvilket er uhensigtsmæssigt for vandmiljøet.

Derudover giver overbelastning af hovedkloakken ofte problemer med kloakvand, der stiger op i kældre, eller man kan opleve, at det kan være svært at skylle ud i toilettet.

Når der i din kommune udføres kloakseparering, får du som husejer påbud om, inden for en given frist, at adskille regn- og spildevandet på din grund, så alt spildevand fra huset ledes til skelbrønden for spildevand, og alt regn- og drænvand ledes til skelbrønden for regnvand eller til håndtering på egen grund.

Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde til kommunen, at der er sket korrekt adskillelse af regn- og spildevand når arbejdet er udført.

Separatkloakering lovgivning

Separatkloakering kan pålægges af kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30, og boligejeren har ansvaret for at vedligeholde og drive egen kloak og sikre korrekt tilslutning til skelbrøndene. Det er dog kommunerne selv, der har ansvaret for at føre separate kloakker frem til ejendommens skel.

Som boligejer har du også ansvaret for at sikre dokumentation af separatkloakeringen på din grund. Når en plan for dit boligområde er etableret, vil du modtage et påbud om separatkloakering fra din kommune - dette kan også ske, selvom du allerede har kloaksepareret, hvis der ikke foreligger registreret dokumentation for dette.

Dvs. først når kommunen har modtaget en færdigmelding og opdateret kloaktegning, kan din ejendom officielt registreres som separeret på egen grund. Herefter vil din BBR-meddelse automatisk blive opdateret med de nye oplysninger om kloakken.

Har jeg separatkloakering?

Alle kommuner har en spildevandsplan, der beskriver kloakeringsområder og håndtering af spildevand og regnvand. Planen opdateres løbende med vedligeholdelse og omlægning af kloak- og regnvandsafledninger - herunder plan for separatkloakering.

Det er spildevandsplanen, der afgør, hvorvidt og hvornår dit område skal kloaksepareres. Hvis du er usikker på, om din ejendom allerede har separatkloakering, kan du besøge kommunens byggesagsarkiv, også kendt som weblageret. Her kan du vælge den kommune, du bor i og herunder finde kloaktegninger for din ejendom.

Derefter kan du kontakte en autoriseret kloakmester for at undersøge, om din ejendom er korrekt adskilt og tilsluttet.

Hvad koster kloakseparering?

Omkostningerne ved separatkloakering kan variere afhængigt af forskellige faktorer, såsom husets placering på grunden og antallet af nedløbsrør. Det er vigtigt at undersøge, om en ejendom er pålagt separatkloakering, inden man køber den, da det kan være en uforudset udgift for køberen, hvis dette ikke er oplyst i købsaftalen.

Hvis du kan konstatere, at der skal etableres separatkloakering på din grund, eller hvis du blot mangler selve dokumentationen herfor, er det altid en god ide på forhånd at indhente 1-2 tilbud på en separatkloakering pris fra dine lokale kloakmestre.

Når du vælger en kloakmester gennem Danske Kloakmestre, er du garanteret et autoriseret kloakfirma med høj faglighed og er samtidig dækket af vores KLOAKGARANTI.