NÅR REGNVANDET GIVER KLOAKPROBLEMER

Større nedbørsmængder og forældede kloaksystemer er en dårlig kombination

Skybrud/oversvømmelse

De verdensomspændende klimaforandringer kan medføre store udfordringer for den enkelte boligejer. Oversvømmede grunde og kældre samt skader på bygninger og indbo er blot nogle af de konsekvenser,  større nedbørsmængder vil medføre, hvis ikke regnvandet bliver ledt væk.

Mange parcelhuse er mere end 30 år gamle, og det er langt fra sikkert, at kloaksystemet er forberedt på nutidens og fremtidens klimaudfordringer. Kloakrørene bliver svækket med tiden – måske har de sat sig eller er blevet påvirket af kræfter udefra i form af trafik, maskiner m.v. Revner og svage punkter i kloakrørene afslører, at problemerne kan være tæt på.

Hvis kloaksystemet ikke er blevet tjekket inden for de seneste 5-7 år, er det ved at være tid. Hos medlemmer af Danske Kloakmestre kan du få udført et klimatjek, der viser, hvilken form dit kloaksystem befinder sig i.

Hvis du får vand op i kælderen
fra afløbssystemet


Hvis du bor i et lavtliggende område eller et sted, hvor hovedkloaksystemet ikke er separeret, er der en stor risiko for, at du enten har eller vil få problemer med opstigende kloakvand i kælderen ved skybrud eller kraftige regnskyl. I den situation kan det være en god idé at få monteret et højvandslukke på afløbsinstallationen, enten i brønd uden for bygningen eller på afløbsledningen under kældergulvet. Et højvandslukke er indrettet med nogle klapper, der automatisk lukker for afløbet når der er opstemning af kloakvand ude fra hovedkloakken. Når opstemningen er overstået og vandet igen kan løbe væk, åbner klapperne automatisk igen. Uanset hvilke kloakudfordringer, du står med, er der altid gode råd og hjælp at hente hos Danske Kloakmestre. Du kan finde din lokale, autoriserede kloakmestre med KLOAKGARANTI her.

 

Bliv klogere på, hvordan du kan sikre din bolig på skybrudssikringafbygninger.dk