Undgå kloakproblemer og oversvømmelser ved skybrud

De verdensomspændende klimaforandringer kan medføre store udfordringer for boligejere i Danmark. Oversvømmede grunde, kældre og skader på bygninger og indbo er blot nogle af konsekvenserne af større nedbørsmængder, hvis regnvandet ikke bliver ledt væk. Dette fører ofte til kloakproblemer, især når kloaksystemet ikke er opdateret til at håndtere den øgede mængde regnvand i kloakken.

Få en certificeret kloakmester til at tjekke dit kloaksystem

Mange parcelhuse er mere end 30 år gamle, og deres kloaksystemer er ofte ikke forberedt på nutidens og fremtidens klimaudfordringer. Helt nye boliger og etageejendomme kan ligeledes være udfordrede. Kloakrørene kan blive svækket, og revner og svage punkter i rørene kan føre til alvorlige problemer. Derfor er det vigtigt at få foretaget et kloaktjek regelmæssigt. Hvis dit kloaksystem ikke er blevet tjekket inden for de seneste 5-7 år, er det ved at være tid. Hos certificerede kloakmestre kan du få udført et klimatjek, der viser, hvilken tilstand dit kloaksystem befinder sig i.

Sådan undgår du vand i kælderen

Hvis du bor i et lavtliggende område eller et sted, hvor hovedkloaksystemet ikke er separeret, er der stor risiko for opstigende kloakvand i kælderen ved skybrud eller kraftige regnskyl. Det kan være en god idé at få monteret et højvandslukke på afløbsinstallationen for at undgå vand i kælderen. Dette system lukker automatisk for afløbet, når der er opstemning af kloakvand fra hovedkloakken og åbner igen, når vandet kan løbe væk.

Brug omfangsdrøn og undgå oversvømmelse i haven og på grunden

Oversvømmelse i haven og på grunden er et almindeligt problem under skybrud. For at beskytte din ejendom kan installation af omfangsdræn være en effektiv løsning. Et omfangsdræn leder vandet væk fra husets fundament, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelse. At investere i skybrudssikring er en fornuftig beslutning, der kan spare dig for store udgifter på længere sigt.

 

Opstigende grundvand ved skybrud

Opstigende grundvand kan også forårsage problemer, især i kældre. Hvis du oplever vand i kælderen ved skybrud, kan det være nødvendigt at forbedre drænsystemet omkring dit hus. Problemer med vand i kælderen kan ofte løses ved at forbedre omfangsdræn og sikre, at dit kloaksystem er i god stand.

Bestil lokal kloakservice eller et kloaktjek

Uanset hvilke kloakproblemer du står med, er der hjælp at hente hos Danske Kloakmestre. Du kan finde din lokale autoriserede kloakmester med KLOAKGARANTI, som kan hjælpe med alt fra kloak tjek til installation af højvandslukker og omfangsdræn. For at sikre din bolig mod skybrud og opstigende grundvand, er det vigtigt at få professionel hjælp til at vurdere og forbedre dit kloaksystem.

Bliv klogere på, hvordan du kan sikre din bolig mod skybrud på skybrudssikringafbygninger.dk.

Er du sikret mod skybrud?
Det er aldrig for sent at tage de nødvendige skridt for at beskytte dit hjem mod fremtidens klimaudfordringer.