Effektiv rottebekæmpelse

Beskyt dit hjem mod rotter i kloakken med professionel hjælp fra en autoriseret kloakmester.

Mange kloaksystemer er helt til rotterne

Rotter lever naturligt i vores kloaksystem og bruger kloakledningerne som transportveje, når der skal findes føde m.v. Rotter bygger helst rede uden for kloakkerne, så der ikke er risiko for, at deres reder oversvømmes under regnskyl og tilstopninger.

Rotter finder ofte vej ind i boliger via husets stikledning, og gnaver sig enten ud af kloakledningerne eller kravler op via toilettet og derfra videre ind i boligen. Rotter er gnavere og kan foranledige store materielle ødelæggelser i bygninger, men de er også i høj grad sundhedsskadelige og bærer smitsomme sygdomme med sig.

Derfor er det afgørende at sikre en effektiv rottebekæmpelse. Ved at bekæmpe rotter i kloaksystemet og implementere rottespærrer kan man forhindre rotter i at komme ind i boligerne. Ved at håndtere problemet professionelt og hurtigt kan man beskytte bygninger mod potentielle ødelæggelser og reducere risikoen for sundhedsmæssige konsekvenser.

Tegn på rotter i kloak

Hvornår ved du, om der er rotter i kloakken? Hvis kloakken har en skarp og mere ubehagelig lugt end normalt, og der er små, sorte eller brunlige efterladenskaber på omkring 1,5 cm, har du formentlig uønskede gæster.  Disse tegn indikerer behovet for rottebekæmpelse.

Det kan også være, du opdager huller i jord eller belægning ved fundament, sokkel, kloakdæksler eller riste.  Er fliserne sunket sammen, eller er der huller i indkørslen, kan det også være tegn på rotter.

Forsikring: rotter i kloak

Hvis du har en rørskadeforsikring anbefales det at anmelde rotteforekomst hurtigst muligt efter, at der er konstateret brud på din kloakinstallation. Du har ligeledes pligt til at anmelde det til din kommune, når der er mistanke om eller er konstateret rotter på din grund. 

Find en autoriseret kloakmester nær dig >>

Rottebekæmpelse udført af aut. kloakmester

Tegn på rotter skal anmeldes til kommunen, hvorefter vi anbefaler, du kontakter din autoriserede kloakmester, som kan guide dig og hjælpe med at finde og udbedre kloakskaderne. 

Kloakmesteren vil typisk indledningsvis foretage en røgprøve af afløbssystemet. Dette suppleres ofte med en TV-inspektion for at lokalisere brud.

Kloakmesteren kan derefter udbedre skaderne på defekte installationer, hvilket er nødvendigt for at komme rotteproblemer til livs.

Montering af rottespærre

Når rotterne er bekæmpet, og skader på kloakken er udbedret, kan det anbefales, at du får din autoriserede kloakmester til at montere en rottespærre, som er en god sikring mod, at du får rotter igen. En rottespærre er en giftfri rottebekæmpelse, som sikrer at spildevand frit kan passere ud af bygningen, mens rotter ikke kan passere ind i bygningen.

Der bør indgås en serviceaftale med kloakmesteren, som så årligt servicerer og sikrer, at din rottespærre er funktionsdygtig, hvis der kommer en rotte på besøg.

Forebyggelse mod rotter

Hvis du vil forebygge eller bare være sikker på, at du ikke har rotter, kan du gøre følgende:

- Få en kloakmester til at undersøge om alle afløbsinstallationer er intakte, og helst suppleret med en TV-inspektion af afløbsrørene

- Få en kloakmester til at montere rottespærre i din afløbsinstallation

Hvordan virker en rottespærre?

En rottespærre er en enhed, der installeres i kloakledningen for at forhindre rotter i at trænge ind i bygninger gennem kloaksystemet. Den består typisk af to klapper, der er placeret i brønden. Disse klapper er konstrueret til kun at åbne én vej, hvilket tillader spildevandet at strømme ud, men forhindrer rotterne i at komme ind i bygningen. Rottespærren fungerer altså således, at spildevand fra bygningen frit kan passere ud, men at rotter IKKE kan trænge ind i huset.

Er der lovpligtig service på rottespærre?

I Danmark er der ikke nogen specifik lovgivning, der pålægger lovpligtig service på rottespærre. Der er heller ingen generelle krav til, hvor ofte en rottespærre skal serviceres. Det kan dog være en god ide at henvende sig til kommunen for oplysninger om specifikke procedurerer for lige præcis dit boligområde. Endvidere anbefaler vi altid at få en autoriseret kloakmester til lave en regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af din rottespærre for at sikre dens optimale funktion og effektivitet.

Rotterspærre pris?

Prisen for montering af en rottespærre kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder omfanget af installationen, den valgte type rottespærre og regionale priser. Det er bedst at kontakte din lokale aut. kloakmester for at få præcise prisoplysninger i dit område. Han/hun vil kunne give dig et skræddersyet tilbud baseret på dine specifikke behov og krav. I nogle tilfælde kan der også være omkostninger forbundet med udbedring af eventuelle skader i kloaksystemet, som rotterne allerede har forvoldt inden montering af rottespærren.