ET SANDT ROTTERÆS I KLOAKKERNE

I værste fald kan det medføre materielle ødelæggelser og smitsomme sygdomme

Mange kloaksystemer er helt til rotterne

Rotter lever naturligt i vores kloaksystem og bruger kloakledningerne som transportveje, når der skal findes føde m.v. Rotter bygger helst rede uden for kloakkerne, så der ikke er risiko for, at deres reder oversvømmes under regnskyl og tilstopninger.

Rotter finder ofte vej ind i boliger via husets stikledning, og gnaver sig enten ud af en kloakledningerne eller kravler op via toilettet og derfra videre ind i boligen. Rotter er gnavere og kan foranledige store materielle ødelæggelser i bygninger, men de er også i høj grad sundhedsskadelige og bærer smitsomme sygdomme med sig.

Tegn på rotter

Hvis kloakken har en skarp og mere ubehagelig lugt end normalt, og der er små, sorte eller brunlige efterladenskaber på omkring 1,5 cm, har du formentlig uønskede gæster. 

Det kan også være, du opdager huller i jord eller belægning ved fundament, sokkel, kloakdæksler eller riste.  Er fliserne sunket sammen, eller er der huller i indkørslen, kan det også være tegn på rotter.
Du har pligt til at anmelde det til din kommune, når der er mistanke om eller er konstateret rotter på din grund. Hvis du har en rørskadeforsikring anbefales det at anmelde rotteforekomst hurtigst muligt efter, at der er konstateret brud på din kloakinstallation.

Rottebekæmpelse

Tegn på rotter skal anmeldes til kommunen, hvorefter vi anbefaler du kontakter din autoriserede kloakmester, som kan guide dig og hjælpe med at finde og udbedre kloakskaderne.

Kloakmesteren vil typisk indledningsvis foretage en røgprøve af afløbssystemet. Dette suppleres ofte med en TV-inspektion for at lokalisere brud.

Kloakmesteren kan derefter udbedre skaderne på defekte installationer, hvilket er nødvendigt for at komme rotteproblemer til livs.

Når rotterne er bekæmpet, og skader på kloakken er udbedret, kan det anbefales, at du får din autoriserede kloakmester til at montere en rottespærre, som er en god sikring mod, at du får rotter igen. Der bør indgås en serviceaftale med kloakmesteren, som så årligt servicerer og sikrer, at din rottespærre er funktionsdygtig, hvis der kommer en rotte på besøg.

Forebyggelse mod rotter

Hvis du vil forebygge eller bare være sikker på, at du ikke har rotter, kan du gøre følgende:

- Få en kloakmester til at undersøge om alle afløbsinstallationer er intakte, og helst suppleret med en TV-inspektion af afløbsrørene

- Få en kloakmester til at montere rottespærre i din afløbsinstallation