KRÆV GARANTI FRA DIN AUTORISEREDE KLOAKMESTER

Alle medlemmer af Danske Kloakmestre er omfattet af vore stærke garantiordning

Boligejerne er omfattet af Danske Kloakmestres garantiordning på autoriseret kloakarbejde

Når din kloakmester er medlem af Danske Kloakmestre, er du sikret gennem foreningens garantiordning KLOAKGARANTI. Uanset byggeriets størrelse dækker garantien op til kr. 100.000 inklusiv moms.

Garantiordningen træder i kraft, hvis du bliver påført et dokumenteret tab som følge af, at kloakmesteren har udført mangelfuldt arbejde.

Danske Kloakmestres garantiordning dækker når følgende er opfyldt:

  • KLOAKGARANTI dækker, når du selv har indgået aftale om udførelse af et kloakarbejde med en autoriseret virksomhed der er medlem af Danske Kloakmestre .
  • Der skal være dokumentation for, at du har reklameret over fejlbehæftet kloakarbejde til den kloakmester der har udført arbejdet, inden du foretager anmeldelse til KLOAKGARANTI.
  • Det maksimale erstatningsbeløb, du kan få dækket, bliver opgjort på baggrund af en kendelse af et godkendt ankenævn, en dom ved retten eller en voldgift.
  • Fejl ved materialer eller produkter er ikke omfattet af KLOAKGARANTI.


Hvis du vil anmelde et krav

For at vi kan behandle din anmeldelse, skal du fremlægge kopi  af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift. Der skal endvidere fremlægges dokumentation for den aftale, der er indgået med kloakmesteren (fx et  tilbud, ordrebekræftelse eller faktura) samt dokumentation for at kloakarbejdet er betalt. Derudover forbeholder vi os ret til at bede om yderligere oplysninger, såfremt der er brug for disse i forbindelse med sagsbehandlingen.

Klik her for at hente anmeldelse til kloakgaranti

Læs gældende vedtægter for KLOAKGARANTI her.

 


Du er altid velkommen til at kontakte Danske Kloakmestres sekretariatet, såfremt du har spørgsmål til KLOAKGARANTI eller til en konkret sag.

Vi træffes på:

Telefon: 72 16 02 07
Mail: info@danskekloakmestre.dk