TV-INSPEKTION AF KLOAK

De hyppigste årsager til kloakproblemer

Rødder, rotter og regnvand er nogle af de mest almindelige årsager til kloakproblemer, som bl.a. kan føre til en stoppet kloak. En renovering af et hus kan også føre til, at en masse grus og byggerester havner i kloaksystemet og stopper det til. Bliver husets kloakker af den ene eller anden årsag alt for nedslidte og dårlige, kan det betyde store og dyre reparationer eller udskiftninger af kloakrør. I mange tilfælde kan man dog fange problemerne i tide ved at lave en TV-inspektion af kloaken.

Typiske tegn på kloakproblemer

En af de mest åbenlyse tegn på kloakproblemer er ofte en ubehagelig lugt af kloakgasser eller rottelugt fra afløbene. Der kan også være vand, der lækker ud af rørene eller fra kloakledningen, hvilket kan være et tegn på en lækage i kloaksystemet og hvis vandet i toilettet, bruseren eller håndvasken ikke løber ordentligt ned, kan det tyde på en tilstopning i kloaksystemet. Og sidst, men ikke mindst, kan det - hvis kloaksystemet ikke fungerer ordentligt - føre til oversvømmelser i kælderen eller på lavtliggende områder på ejendommen. Hvis du oplever nogen af disse tegn på kloakproblemer, er det vigtigt at kontakte et professionelt kloakfirma for at få foretaget en TV-inspektion af kloakken og eventuelle reparationer udført.

Et kloak kamera kan identificere årsagen til kloakproblemet

Med et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, så det er tydeligt at se, hvad der er galt, og hvor det er galt. En TV-inspektion kan registrere alt fra små revner og huller i kloakrøret til større skader såsom brud, sammenføjningsfejl eller forskydninger i røret. Ofte viser kloakinspektionen, at problemerne kan løses med fx spuling af kloakken, friskæring for rødder eller en underjordisk punktreparation. Det betyder, at kloak TV-inspektionen også sikrer, at der kun bliver gravet i fx haven eller indkørslen, når det er absolut nødvendigt. En kloakinspektion med kamera kan være en effektiv måde at forhindre større skader og kostbare reparationer på lang sigt.

En autoriseret kloakmester med certificering til TV-inspektion kan lave en total gennemgang med billede- og videodokumentation af hele kloaksystemet under en ejendom. Men der kan også være tale om en delvis TV-inspektion, f.eks. fra skelbrønden og ind mod huset. Den vil give grundlag for at vurdere kloaksystemets generelle tilstand.

Hvornår er der brug for TV-inspektion af kloak?

En TV-inspektion af kloakken kan være nødvendig i forskellige situationer, f.eks.:

Når der opstår tilstopninger

Hvis vandet ikke løber ordentligt gennem afløbet eller der er tendens til tilstopninger i kloakken, kan en TV-inspektion hjælpe med at identificere årsagen, f.eks. en blokering eller et brud i kloakrøret.

Efter oversvømmelser

Hvis der har været oversvømmelse på grund af kraftig regn eller anden årsag, kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion for at kontrollere, om der er sket skade på kloaksystemet, og om der er behov for reparationer.

Til forebyggende vedligeholdelse

Det kan være en god idé at få foretaget en TV-inspektion af kloakken regelmæssigt som en del af forebyggende vedligeholdelse af kloakken. Dette kan hjælpe med at identificere eventuelle problemer, før de bliver større og mere omkostningsfulde at reparere.

Inspektion af afløb

Ud over at undersøge selve kloakrøret, kan en TV-inspektion også inspicere afløb og tilknyttede rør for at kontrollere for eventuelle blokeringer eller andre problemer der.

TV-inspektion ved kloak forsikringssager

En TV-inspektion af kloakken kan også være relevant i forbindelse med forsikringssager. Hvis der opstår skader på dit kloaksystem, kan en videoinspektion give forsikringsselskabet en mere klar idé om, hvad der er sket, og hvad der skal gøres for at løse problemet. I mange tilfælde er denne dokumentation også et krav for at forsikringen eventuelt kan dække udgifterne.

En TV-inspektion af kloakken kan også give dig et bedre overblik over omfanget af skaderne og de nødvendige reparationsomkostninger, som kan hjælpe dig med at afgøre, om det er nødvendigt at indgive en forsikringsanmeldelse. Det er vigtigt at huske på, at hver forsikringssag er forskellig, og at din forsikringspolice kan have specifikke krav og retningslinjer for, hvordan skader på kloaksystemer skal håndteres. Det er derfor en god idé at kontakte dit forsikringsselskab og undersøge deres krav og retningslinjer, før du får foretaget en TV-inspektion eller iværksætter andre reparationer.

Kloakinspektion ved hushandel

Hvis du skal købe eller sælge en ejendom, kan det være en god idé at få foretaget en TV-inspektion af kloaksystemet for at sikre, at det er i god stand, og for at få et præcist billede af opbygning og placering af kloakledningssystemet. Det kan være væsentligt at vide ved f.eks. om- eller tilbygninger.

Her er kloak TV-inspektion bedst …

Hvad koster TV-inspektion af kloak?

Prisen på en TV-inspektion af kloakken kan være en god investering, da man i nogle tilfælde kan opsnappe kloakproblemerne i tide, inden de vokser sig til et meget større og meget dyrt problem. Priserne for TV-inspektion af kloak kan variere afhængigt af flere faktorer. Nogle af disse faktorer omfatter kloaksystemets størrelse, kompleksiteten af inspektionsopgaven, og hvorvidt eventuelle reparationer skal udføres efter inspektionen.

Vigtigst af alt bør du altid vælge en pålidelig og autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet. At vælge den billigst mulige løsning kan ende med at koste dig mere i det lange løb, hvis der opstår problemer på grund af dårligt udført arbejde.

Find din lokale, autoriserede kloakmester og spørg på en pris for en TV-inspektion af din kloak. Det er altid en god ide at give så mange forudgående informationer som muligt til din lokale kloakmester, så han eller hun har de bedste forudsætninger for at estimere prisen.

Når du bruger en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmestre, er du ligeledes sikret gennem vores garantiordning, KLOAKGARANTI.