SPÆNDENDE, FREMTIDSSIKREDE UDDANNELSER

Bliv anlægsstruktør, kloakrørlægger eller kloakmester – så er vejen banet

Firmaer der søger elever

Klik her for at se listen over firmaer og placering på kort

Bliv anlægsstruktør

- Frisk luft, fede maskiner og arbejde så langt øjet rækker

Med en uddannelse som anlægsstruktør hos Danske Kloakmestre er vejen banet for et spændende job og masser af fremtidsmuligheder.

Som anlægsstruktør kan du arbejde med et hav af varierende udendørs opgaver: Etablering af kloak- og forsyningsledninger, bygning af veje og jernbaner, anlægning af fortove, pladser og cykelstier, betonbelægning og meget mere.

Ikke mindst inden for kloakbranchen er der masser af jobmuligheder, når du er færdiguddannet. Vi er nemlig nogle af frontkæmperne i forbindelse med klimasikring og den grønne omstilling.

Uddannelsen er lige noget for dig, der kan lide at maskiner og frisk luft.  Som anlægsstruktør er du ofte den faglige medarbejder, der starter først på et projekt. Derfor skal du have overblik og blik for andres arbejdsområder og kunne planlægge derefter. Du skal både kunne samarbejde og arbejde selvstændigt.

Du kan blive anlægsstruktør via en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller som voksenlærling.

Under uddannelsen får du brug for en elevplads. Her på siden kan du finde en oversigt over pladser hos medlemmer af Danske Kloakmestre. Kunne du tænke dig en læreplads tættere på dit bopælsområde, er du velkommen til at kontakte os. Så forhører vi os hos vores medlemmer.

Anlægsstruktør som erhvervsuddannelse (EUD)

Anlægstruktør, er en erhvervsuddannelse EUD som er udpeget til fordelsuddannelse, hvilket vil sige at der er stor mangel på arbejdkraft, og der er derfor gode praktik og jobmuligheder.

Når du tager uddannelsen til anlægsstruktør som erhvervsuddannelse, får du et svendebrevet i hånden - og du kommer direkte i arbejde, for der er hårdt brug for dig derude. Du kan eksempelvis få arbejde hos en privat entreprenør, i en af kommunernes entreprenørafdelinger, eller du kan gå dine egne veje og starte din egen forretning.

Under erhvervsuddannelsen arbejder du ude stort set hele tiden, og du kommer til at køre både store og små entreprenørmaskiner. Det kan være gravemaskiner, dozere, rendegravere og så meget andet. Det lærer du allerede under uddannelsen.
Under en erhvervsuddannelse til anlægstruktør får du SU under skoleophold og elevløn på din elevplads.

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler​.

Forløbet på en erhvervsuddannelse

Uanset hvordan du vælger at tage din uddannelse til anlægsstruktør, skal du både på skolebænken og have praktisk erfaring. Du vil opleve en bred uddannelse, hvor du både skal bruge dine hænder og dit hoved.

Anlægsstuktør er en erhvervsuddannelse og består af et grundforløb på en erhvervsskole, en praktikplads og flere skoleperioder med flere forskellige specialer. Uddannelsen varer i alt 4 år og 6 måneder ogafsluttes med en svendeprøve.

Links til yderligere informationer:

Uddannelsesguiden, anlægsstruktør: Læs mere om uddannelsen som anlægsstruktør

Byggeriets uddannelser: Her finder du alt, du skal vide om anlægsstruktøruddannelsen

Uddannelsessteder: Liste over mulige uddannelsessteder

Anlægsstruktør som gymnasial uddannelse (EUX)

Hvis du vælger at tage din uddannelse til anlægsstruktør som en EUX-uddannelse, får du både et svendebrev og en studenterhue i hånden efter uddannelsen. Det er altså både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Når du er færdig, kan du bruge svendebrevet til at få job hos en entreprenør, eller du kan starte din egen forretning. Du kan også bruge dit eksamensbevis til at søge ind på en videregående uddannelse nøjagtig som dem, der har været på gymnasiet. Det kan være som ingeniør, arkitekt eller noget helt tredje. Om du vil læse videre lige efter uddannelsen, eller om du ønsker nogle år på arbejdsmarkedet først, er helt op til dig. Det kan også være, du egentlig ikke ønsker at læse videre men skifter mening efter en årrække i et godt job. Mulighederne er mange.

EUX-uddannelsen er bygget op som erhvervsuddannelsen og indeholder både den fulde praktik og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen. Du mister altså ikke noget fra erhvervsuddannelsen. Forskellen er, at du afslutter en række boglige fag på et højere niveau. Det er blandt andet dansk, engelsk, matematik og teknologi. Dermed giver uddannelsen adgang til at læse videre – også på universitetet.

På www.adgangskortet.dk kan du se hvilke uddannelser, din EUX-uddannelse som anlægsstruktør giver direkte adgang til. Er der andre uddannelser, du er interesseret i, har du mulighed for at supplere din EUX-uddannelse med de fag, uddannelsen kræver.
 

 Kloakrørlægger og kloakmester

-Fremtidssikrede uddannelser til gavn for den grønne omstilling

Klimaet ændrer sig, og i fremtiden vil vi opleve flere voldsomme skybrud, regnskyl og  stigende grundvand. Samtidig er kloaksystemet mange steder forældet – og i mange tilfælde stadig er spildevand og overflade-regnvand stadig koblet sammen. Udviklingen kan få store konsekvenser i form af oversvømmede boliger og veje, ligesom der er risiko for udslip af urenset spildevand i vores vandløb og havne.  Det betyder, at der i dag tages hensyn til de stigende regnmængder i forbindelse med vejanlæg og byggemodning. Og mange kommuner er i fuld med at kloakseparere, så spildevand og regnvand fremadrettet transporteres i adskilte systemer. Det betyder, at der i de kommende år skal der lægges kilometervis af nye rør og rørsystemer i jorden.

Kloakrørlægger

Kloakrørlæggeruddannelsen er en lovpligtigt uddannelse, hvis du skal udføre selvstændigt kloakarbejde for en autoriseret kloakmestervirksomhed.

Når du er uddannet rørlægger, har du samtidig taget første del af kloakmesteruddannelsen. Rørlæggeruddannelsen giver endvidere merit til erhvervsuddannelsen som anlægsstruktør.

Rørlæggeruddannelsen består af i alt 9 kursusmål med en samlet varighed af 35 dage

Uddannelsen kræver, at du har bestået Nivellering som varer 5 dage, eller tilsvarende kvalifikationer

Nivellering udbydes altid før selv udbydes altid om indledning på selve rørlæggeruddannelsen.

Via nedenstående links kan du finde uddannelsessteder og praktiske oplysninger. Du er også velkommen til at kontakte Danske Kloakmestre, der gerne guider dig videre.

Læs mere her

 

Kloakmester

En lang række kloakarbejder - og der vi komme mange i fremtiden - kræver en autoriseret kloakmester. Eksempelvis står kloakmesteren for alle underjordiske afløbsinstallationer, som bruges til spildevand, regnvand og drænvand.

Afhængig af uddannelsessted er der mulighed for daghold, fredagshold, aftenhold og fjern-undervisning, hvor teori og tilhørende eksamen foregår digitalt. Kloakmesteruddannelsen tilrettelægges i vid udstrækning som individuelle forløb

Varigheden afhænger helt af den valgte kursusform og din uddannelsesmæssige baggrund. Du skal som minimum have bestået Nivellering. Der kan evt opnås merit, såfremt du er uddannet kloakrørlægger, anlægsstruktør eller brolægger – eller hvis du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse som eksempelvis VVS-installatør eller bygningskonstruktør.

Evt. merit afhænger af hvornår den meritgivende uddannelse er gennemført.

Selve kloakmesterdelen, som overbygning på ovennævnte, har en samlet varighed af 62 dage

Kloakmesteruddannelsen udbydes i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kompetencegivende kloakmestereksamen. Det er også hos Sikkerhedsstyrelsen, den øverste myndighed indenfor kloak, der skal ansøges om virksomhedsautorisation.

Via nedenstående links kan du finde uddannelsessteder og praktiske oplysninger. Du er også velkommen til at kontakte Danske Kloakmestre, der gerne guider dig videre.

Læs mere på

byggeriets uddannelser her

Eller

UddannelsesGuiden her