sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Skal du deltage i forskningsprojekt?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø søger virksomheder, der ønsker at deltage i et forskningsprojekt om udsættelse (eksponering) for mikroorganismer via luften. Det drejer sig om arbejdere, der er i kontakt med spildevand og/eller slam.

Projektansvarlig Signe Agnete Møller skriver:

Arbejde med spildevand og slam er ved bestemte arbejdsprocesser forbundet med forhøjet eksponering for mikroorganismer, som kan vurderes som værende problematisk. Der mangler dog nutidig viden om eventuelle sammenhænge mellem arbejdernes eksponering og negative helbreds-effekter.

I projektet måler vi, hvilke mikroorganismer deltagerne personligt bliver udsat for på arbejde via luften og hænderne. Desuden undersøger vi deltagernes blod for bio-markører for inflammation (betændelseslignende tilstand i kroppen). Deltagerne skal også udfylde et spørgeskema om deres daglige arbejdsopgaver og helbred. Undersøgelsen skal danne grundlag for vurdering af, om forebyggende tiltag til reducering af eksponering er nødvendige, og hvor disse tiltag bør målrettes.

 

Om målingerne:

En måling foregår over én arbejdsdag, fra I møder ind om morgenen, til I er færdige med arbejdet om eftermiddagen. Deltagerne bliver udstyret med løbe-rygsække eller bælter, hvori der sidder to pumper (samlet vægt cirka 1,2 kg). Pumperne er forbundet med nogle filterkasetter med nogle filtre i, hvorpå de luftbårne mikroorganismer fæstnes. Til slut på arbejdsdagen afleveres måleudstyret tilbage, der tages et swab af deltagernes hænder samt en blodprøve. Blodprøve kan fravælges af den enkelte deltager. Deltagerne vil også få et spørgeskema tilsendt på e-mail.

Vi ønsker at rekruttere nogle virksomheder der til dagligt er i kontakt med spildevand eller slam. Vi forestiller os, at virksomhederne:

  • Beskæftiger slamsuger-chauffører, der laver rensning og/eller spuling af kloak, pumpestationer og lignende     OG / ELLER
  • Sørger for vedligehold af vores eksisterende kloaknet (entreprenør-arbejde)
  • Har mulighed for at stille op med 6-12 medarbejdere til projektet

Målingerne er planlagt til at finde sted i juni og september 2022.

 

Kontakt/yderligere information

Hvis I vil høre mere, skal I kontakte projektansvarlig Signe Agnete Møller.

E-mail: sag@nfa.dk

Telefon: 2929 5667 (hverdage mellem kl. 9-16)