sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Stigende efterspørgsel på klimatilpasning

Anlægsgartnerfirmaet Gottlieb A/S i Skibby mærker stigende efterspørgsel på klimatilpasningsprojekter. Aktuelt har firmaet netop afleveret en klimaløsning på private fællesveje for HOFOR hos Grundejerforeningen Toftevang i Brønshøj ved København. Her har Gottlieb udført 14 regn- og vejbede med en række komplicerede og tekniske løsninger, som blandt andet gør det muligt at styre, hvornår og hvor meget regnvand, der ledes i henholdsvis bassiner og i kloak.

Anlæggene er udført, så bassinerne kan lukkes af, når der saltes i vinterperioderne. Det sikrer mod forurening af grundvandet og jorden med salt. Bedene er anlagt med filtermuld og planter, som kan tåle det våde miljø, men også partikler fra de omkringliggende veje.