sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Dagsordenen

Det trækker op til den årlige generalforsamling i Danske Kloakmestre. Invitationen med indkaldelse til foreningens årlige stormøde er på vej til alle medlemmer.

Her er dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget
  4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af yderligere tillidsposter
  7. Behandling af indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
  8. Eventuelt