sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Udsigt til god ro og orden

Det er god skik, at dirigenten på en generalforsamling husker at takke forsamlingen for god ro og orden. Det er der udsigt til også kan blive tilfældet på Danske Kloakmestres generalforsamling i Svendborg. I hvert fald ser dagsordenen ganske fredelig ud.

Bestyrelsen lægger op til, at kontingent og indmeldelsesgebyr holdes uændret. Det giver ofte ro i geledderne. Og bestyrelsen møder ikke med forslag til behandling. Så ikke udsigt til revolter.

Heller ikke når bestyrelsen skal sammensættes er der udsigt til dramatik. Mikael Skov og Flemming Geipel er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

Også Henning Westphal er på valg, og han genopstiller ikke. Derfor foreslår bestyrelsen nyvalg for en to-årig periode af Skipper Møllebæk, som i øjeblikket er suppleant til bestyrelsen. Den anden suppleant fra sidste generalforsamling, Asgar Skou, er allerede blevet ”rigtigt” medlem af bestyrelsen. Han indtrådte, da Jens Chr. Latter trak sig fra sin bestyrelsespost i august.