sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Fyraften med betonrør

Betonvareforeningen Dansk Beton finder forfriskninger og betonrør frem, når der i starten af det nye år holdes fyraftensmøder både i øst og vest. I samarbejde med Rørcentret på Teknologisk Institut inviterere betonforeningen til en solid portion information om betonrør.

Der lægges ud hos Teknologisk Institut i Taastrup onsdag den 26. januar. Tirsdag den 1. februar lægger Teknologisk Institut i Aarhus så hus til.

”Betonrør har historisk haft stor betydning for udviklingen af det industrialiserede samfund i Danmark. Med udsigten til øgede regnmængder og dermed endnu større belastning på vores afløbssystemer, er betonrør også centrale i fremtidens infrastruktur”, forklarer chefen for Dansk Beton, Dorthe Mathiesen.

”Ved de to temamøder sætter vi fokus på fordelene ved anvendelse af betonrør i et livscyklusperspektiv fra indvinding af råmaterialer til genanvendelse.  Temadagene er gratis og er relevante for en bred målgruppe i anlægssektoren, herunder kommuner, forsyningsselskaber, rådgivende ingeniører, entreprenører og andre”, siger Dorthe Mathiesen.

Fyraftensmøderne varer fra klokken 14 til 17, og programmet ser sådan ud for begge møder:

  • Betonrør i et livscyklusperspektiv v/ Claus Nielsen, Beton, Teknologisk Institut
  • Præsentation af håndbogen om betonrør v/ Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut
  • Produktion af store betonrør - hvordan kan de bruges i klimatilpasning? v/ Jesper K. Bang, IBF
  • Klimatilpasning og brug af store betonrør v/ Morten E. Jensen, HOFOR (Taastrup). I Aarhus bliver det med Lasse Hansen, Aarhus Vand
  • CE-mærkning af betonrør. Øvrige europæiske og danske krav til betonrør v/ Finn Hansen, Gammelrand, i Taastrup. I Aarhus med Esben Mølgaard, IBF
  • TV-inspektion af nye betonledninger og acceptkriterier v/ Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut

Link til tilmelding her: Temamøder om brug af betonrør - Kurser - Teknologisk Institut