danske kloakmestre mobil menu
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Danske Kloakmestre giver garanti på kloakarbejde

Hvis din kloakmester er medlem af Danske Kloakmestre, er du sikret gennem foreningens Garantiordning. Den dækker op til 50.000 kr. inkl. moms på kloakarbejde - uanset byggeriets størrelse
 
Dækning

Garantiordningen dækker dokumenteret tab, du bliver påført, hvis det arbejde, kloakmesteren udfører, er mangelfuldt. 

 • Garantiordningen dækker dig kun, hvis det er dig, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
   
 • Før du kan lave en anmeldelse til Garantiordningen, skal du reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
   
 • Det beløb, du maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift
   
 • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfatter af Garantiordningen

Du kan læse gældende og tidligere vedtægter for Garantiordningen her

 

SÅDAN FOREGÅR DET

For at Garantiordningen kan behandle din henvendelse, skal der vedlægges kopi af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift. Der skal ligeledes vedlægges kopi af tilbud/aftalegrundlag, faktura samt dokumentation for betaling af fakturaen/det udførte kloakarbejde.

Sekretariatet forbeholder sig ret til at bede anmelderen om yderligere relevante oplysninger, såfremt der er brug for disse i forbindelse med behandling af anmeldelsen.

Hvordan er du dækket?
Vælg en kloakmester med Garantiordning
 • anmeld skade til Garantiordningen
  Anmeld en skade

  Vil du anmelde en skade til Garantiordningen, kan du hente anmeldelsesblanketten her. Udfyld blanketten og send den til:

  Danske Kloakmestre
  H. C. Andersens Boulevard 18
  1553 København V

  info@danskekloakmestre.dk

 • Danske Kloakmestre er omfattet af garantiordningen
  Vælg en kloakmester med garanti

  Alle medlemmer af Danske Kloakmestre er omfattet af garantiordningen. Vælger du én af vores medlemmer, er du sikker på, at du er dækket - når arbejdet er kloakarbejde.

 • kloakgaranti
  Hvad siger loven?

  Hvad har du ret til? Og hvad har du pligt til? Både kloakmesteren, kommunen og du som boligejer har hver jeres rettigheder og pligter, når der skal udføres kloakarbejde

Når spildevand bliver til glædestårer

… et kort resume over, hvordan nogle af ejerne i en kolonihaveforening fik hjælp fra Danske Kloakmestres Garantiordning.
 
Det begyndte med en konkurs

Haveforeningen Tjørnebjerg i Ballerup havde i efteråret 2009 indgået entreprisekontrakt om kloakering og nyt vandledningsnet i hele foreningen med en entreprenør. Entreprisegrænsen var sat til 1 m. fra skel og haveejerne stod selv for valg af kloakmester til arbejdet inde på egen grund.

Entreprenøren var medlem af Danske Kloakmestre, hvilket sidenhen viste sig at være rigtig godt for en del af haveejerne. Det var nemlig sådan, at entreprenøren sideløbende og helt udenfor hovedentreprisen tilbød haveejerne at udføre stikledning og tilslutning på egen grund. Det takkede en del haveejere ja til og de fik udført arbejdet, betalte fakturaen til entreprenøren – men det blev aldrig anmeldt og indtegnet. Entreprenøren gik nemlig konkurs undervejs.

Konkurs

Ikke kun for hele foreningen, men bestemt også for de medlemmer, der havde betalt for tilslutningen af eget hus, var det svært at overskue, hvordan man skulle komme videre. I forhold til entrepriseprojektet blev der fra bestyrelsens side sat ny rådgiver på – og der kom en ny entreprenør på opgaven.

Helt anderledes så det ud for de haveejere, der i god tro havde afregnet med den konkursramte entreprenør. Mange forsøgte at kontakte ham, bestyrelsen havde heller ikke held med at få kontakt til ham og konkursboets advokat kunne heller ikke hjælpe. Henover sommeren 2011 gik bestyrelsen i gang med at finde en løsning for haveejerne.

Garantiordningen løste problemet

Med søgning på forskellige hjemmesider, kontakt til Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Byggeri, kom vi i kontakt med Marianne Bendtsen, fra sekretariatet hos Danske Kloakmestre.

Pludselig så det meget lysere ud. Den konkursramte entreprenør var medlem af Danske Kloakmestre og dermed kunne vores medlemmer få hjælp fra Garantifonden. To medlemmer af bestyrelsen for Danske Kloakmestre deltog i et informationsmøde med flere af de nødstedte haveejere – og mange gik lettede hjem fra mødet. Der blev uddelt og afleveret anmeldelsesblanketter og efterfølgende indsendte medlemmer selv anmeldelse til Marianne. Det hele gik gnidningsløst og med stor faglig indsigt, som kunne hjælpe medlemmerne på vej.

I januar 2012 stillede Garantifonden med 2 kloakmestre, der gennemgik de anmeldte haver med TV-inspektion og efterfølgende udførte indtegning og anmeldelse til kommunen. I skrivende stund kommer der løbende meldinger fra haveejere, der med stor, stor glæde har modtaget kvittering på, at deres have er godkendt og anmeldt.  

Opfordring

Bestyrelsen i Tjørnebjerg har siden kendskabet til Danske Kloakmestre opfordret vores medlemmer til kun at benytte medlemmer af Danske Kloakmestre til arbejdet i egen have – og heldigvis ser det ud til, at rigtig mange følger det råd.

Med tanker på et medlem, der stod overfor mig med glædestårer i øjnene over, at han endelig havde fået papir på, at hans have var godkendt og anmeldt, skal der fra Bestyrelsen for A/H Tjørnebjerg lyde en stor tak og det bedste ønske for at jeres medlemsskare udvides – ingen kan være tjent med andet !

garanti til haveforeningen