danske kloakmestre mobil menu
  • Vedligeholdelse af kloak

    Vedligehold din kloak og afløb

    Du kan undgå mange problemer, hvis du løbende vedligeholder din kloak.
    Stopper den alligevel, er der hjælp at hente hos kloakmesteren.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Vedligehold din kloak

Som husejer kan du selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg og dermed forhindre lugtgener, fugtskader og tilstopning af kloakken.
 
Kloak

Når du skal vedligeholde din kloak, kan du åbne dækslerne og skylle igennem med en vandslange.

Du bør regelmæssigt tilse og rense dine tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. Ligeledes bør du rense tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade.

Hvis det begynder at lugte fra kloakken, eller vandet stiger op i toilettet, kan kloakken være stoppet. Så er det på tide at få efterset dit kloaknet, og du skal have fat i en autoriseret kloakmester.

Hvis du har fået renoveret dine kloaker, er det et krav, at den kloakmester, der har udført arbejdet, udleverer en drift- og vedligeholdelsesvejledning, som beskriver, hvad du skal gøre for at vedligeholde dine kloaker.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at vedligeholde din boligs afløb. Den stikledning, der forbinder din boligs kloaknet med det kollektive kloaknet, er også dit ansvar.

Afløb

Det er ganske normalt, at et afløb bliver tilstoppet før eller siden. Det gælder ikke mindst afløbet fra køkkenvasken, hvor der med tiden samler sig fedt og madrester. På badeværelset er det som regel sæberester og hår, der er årsag til tilstopningen.

For både afløbet i køkkenet og i badeværelset er det bedste råd til forebyggelse af tilstoppede afløbsrør først og fremmest, at du tænker over, hvad du skyller ud i afløbene. For både håndvasken i køkken og badeværelse/wc-rum kan du forebygge propper ved ugentligt at hælde kogende vand i afløbet. Dette opløser ofte propper med slam i afløbet.

Gulvafløb bliver nemt tilstoppet, fordi rørene sjældent bliver skyllet grundigt igennem. Desuden kan en forkert anlagt gulvvarme udtørre vandlåsen i afløbet. Du kan forebygge, at det sker ved en gang om ugen at fjerne risten og skylle afløbet med varmt vand i rigelige mængder, rense sien og de synlige dele af afløbet med en grov børste.
 

Stopper det alligevel

Hvis din håndvask eller dit gulvafløb stopper til, kan du som regel løse problemet med en svupper. Hvis ikke det løser problemet, kan du fjerne vandlåsen og rense afløbet derfra.

Undgå at bruge kemiske midler til at rense dine afløb med. De er både miljøfarlige og kan beskadige afløbsrørene.

vedligehold af kloaken
Cookies på hjemmesiden

Denne side bruger cookies til at optimere din oplevelse af siden, til statistik og til målrettet markedsføring.
Ønsker du ikke, at vi bruger cookies til markedsføring, så vælg "funktionelle".

Funktionelle cookies:
Cookie for at gemme dit cookievalg, Anonym trafik analyse, ASP.NET sessionID

Se cookie liste her