danske kloakmestre mobil menu
 • Vedligeholdelse af kloak

  Vedligehold din kloak og afløb

  Du kan undgå mange problemer, hvis du løbende vedligeholder din kloak.
  Stopper den alligevel, er der hjælp at hente hos kloakmesteren.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Vedligehold din kloak

Som husejer kan du selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg og dermed forhindre lugtgener, fugtskader og tilstopning af kloakken.
 
KLOAK OG bRØNDE

Du bør tjekke din kloak og dine tagvands- og nedløbsbrønde løbende. Det gør du sådan:

 1. Fjern dækslet fra brønden. Det kan du gøre med en krog eller en metalstang
 2. Fjern snavs fra brøndens bund. Her kan du bruge en kloakrenser. Den kan du købe i bl.a. byggemarkeder.
 3. Spul sider, bund og kloakrør med en vandslange. Sidder skidtet godt fast på siderne, så brug en børste og skyl efter med vandslangen.
 4. Tjek, at der ikke er skader på brøndens sider. Den kan frostsprænges, eller rødder kan gnave sig ind. Finder du skader, så kontakt din kloakmester.
 5. Fjern snavs fra dækslet og karmen, hvor den skal ligge. 

Husk også at rense tagrenderne hvert efterår, så du undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade.

Hent en komplet vejledning og gode råd til rensning og vedligehold.
 

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at vedligeholde din boligs afløb. Den stikledning, der forbinder din boligs kloaknet med det kollektive kloaknet, er også dit ansvar.

Læs mere om dit ansvar her.

STOPPER KLOAKKEN?

Hvis det begynder at lugte fra kloakken, eller vandet stiger op i toilettet, kan kloakken være stoppet. Så er det på tide at få efterset dit kloaknet, og du skal have fat i en autoriseret kloakmester.

Hvis du har fået renoveret dine kloaker, er det et krav, at den kloakmester, der har udført arbejdet, udleverer en drift- og vedligeholdelsesvejledning, som beskriver, hvad du skal gøre for at vedligeholde dine kloaker.

 

Afløb

Det er ganske normalt, at et afløb bliver tilstoppet før eller siden. Det gælder ikke mindst afløbet fra køkkenvasken, hvor der med tiden samler sig fedt og madrester. På badeværelset er det som regel sæberester og hår, der er årsag til tilstopningen.

For både afløbet i køkkenet og i badeværelset er det bedste råd til forebyggelse af tilstoppede afløbsrør først og fremmest, at du tænker over, hvad du skyller ud i afløbene. For både håndvasken i køkken og badeværelse/wc-rum kan du forebygge propper ved ugentligt at hælde kogende vand i afløbet. Dette opløser ofte propper med slam i afløbet.

Gulvafløb bliver nemt tilstoppet, fordi rørene sjældent bliver skyllet grundigt igennem. Desuden kan en forkert anlagt gulvvarme udtørre vandlåsen i afløbet. Du kan forebygge, at det sker ved en gang om ugen at fjerne risten og skylle afløbet med varmt vand i rigelige mængder, rense sien og de synlige dele af afløbet med en grov børste.
 

Stopper AFLØBET alligevel?

Hvis din håndvask eller dit gulvafløb stopper til, kan du som regel løse problemet med en svupper. Hvis ikke det løser problemet, kan du fjerne vandlåsen og rense afløbet derfra.

Undgå at bruge kemiske midler til at rense dine afløb med. De er både miljøfarlige og kan beskadige afløbsrørene.

vedligehold af kloaken