danske kloakmestre mobil menu
 • tv inspektion af kloak

  Tv-inspektion finder fejlen

  TV-inspektion er det bedste redskab til at få et præcist billede af tilstanden på en ejendoms kloaksystem og finde årsager til evt. svigt og forstoppelser.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

TV-Inspektion

Rødder, rotter og regnvand er nogen af de mest almindelige årsager til kloakproblemer. Bliver husets kloakker alt for nedslidte og dårlige, kan det betyde store og dyre reparationer. I mange tilfælde kan man dog fange problemerne i tide ved  at give kloakken et TV-tjek.

Hvad er kloak TV-inspektion?

Med et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, så det er tydeligt at se, hvad og hvor det er galt.

Ofte viser TV-optagelserne, at problemerne kan løses med fx spuling af kloakken, friskæring for rødder eller en underjordisk punktreparation. Det betyder, at kloak TV-inspektionen også sikrer, at der kun bliver gravet i fx haven eller indkørslen, når det er absolut nødvendigt.

HVAD KAN KLOAK TV-INSPEKTION BRUGES TIL?


Hyppigst bliver TV-inspektioner brugt til at finde og bestemme årsagen til svigt og forstoppelse i kloakken – fx sætninger, tæringer og ikke mindst rotter og indgroede rødder.

Ved forsikringssager er rapporten nyttig – og i mange tilfælde også nødvendig – dokumentation for at få dækket udgifterne til udbedring af skaderne.

TV-inspektioner er også nyttige i situationer, hvor boligejeren har brug for at kende kloakledningernes kvalitet og driftsmæssige tilstand – fx i forbindelse med en ejendomshandel.

Endelig kan TV-inspektioner give et præcist billede af opbygning og placering af kloakledningssystemet. Det kan være væsentligt at vide ved fx om- eller tilbygninger.

Her er kloak TV-inspektion bedst …
 • Forsikringssager
 • Fejlfinding ved svigt og forstoppelse
 • Rotteskader
 • Tilstandsrapport
 • Ejendomshandel
 • Sporing og lokalisering

Find certificeret kloakmester

Nedenunder på kortet finder du de af Danske Kloakmestres medlemmer, som er certificeret under Kloakmestrens TV-inspektion. Når du bruger en certificeret kloakmester, er du garanteret en tv-inspektion, som er underlagt en kontrol og derfor er kloakservice udført efter ensartede regler og i høj kvalitet.

Vær opmærksom på, at mange forsikringselskaber forlanger, at TV-inspektion i forbindelse med rørskader skal være udført af et certificeret firma.

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en kontrolordning, der er stiftet med henblik på at skabe en høj og ensartet kvalitet af TV-inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område. 

Hensigten med sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion er gennem uddannelse at give de udførende og certificerede TV-operatører en standardiseret måde at foretage en TV-inspektion på. Således vil TV-inspektionsrapporter samt vurderinger af kloakkernes fejl og skader, være ensartet for alle uddannede i hele landet.

Kontrolordningen er et samarbejde mellem Danske Kloakmestre, Kloaksektionen under Dansk Byggeri og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Du kan læse mere om Kloakmestrenes TV-inspektion på deres hjemmeside.

tv inspektion
Cookies på hjemmesiden

Denne side bruger cookies til at optimere din oplevelse af siden, til statistik og til målrettet markedsføring.
Ønsker du ikke, at vi bruger cookies til markedsføring, så vælg "funktionelle".

Funktionelle cookies:
Cookie for at gemme dit cookievalg, Anonym trafik analyse, ASP.NET sessionID

Se cookie liste her