danske kloakmestre mobil menu
 • tv inspektion af kloak

  Tv-inspektion finder fejlen

  TV-inspektion er det bedste redskab til at få et præcist billede af tilstanden på en ejendoms kloaksystem og finde årsager til evt. svigt og forstoppelser.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

TV-Inspektion

Rødder, rotter og regnvand er nogen af de mest almindelige årsager til kloakproblemer. Bliver husets kloakker alt for nedslidte og dårlige, kan det betyde store og dyre reparationer. I mange tilfælde kan man dog fange problemerne i tide ved  at give kloakken et TV-tjek.

Hvad er kloak TV-inspektion?

Med et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, så det er tydeligt at se, hvad og hvor det er galt.

Ofte viser TV-optagelserne, at problemerne kan løses med fx spuling af kloakken, friskæring for rødder eller en underjordisk punktreparation. Det betyder, at kloak TV-inspektionen også sikrer, at der kun bliver gravet i fx haven eller indkørslen, når det er absolut nødvendigt.

HVAD KAN KLOAK TV-INSPEKTION BRUGES TIL?


Hyppigst bliver TV-inspektioner brugt til at finde og bestemme årsagen til svigt og forstoppelse i kloakken – fx sætninger, tæringer og ikke mindst rotter og indgroede rødder.

Ved forsikringssager er rapporten nyttig – og i mange tilfælde også nødvendig – dokumentation for at få dækket udgifterne til udbedring af skaderne.

TV-inspektioner er også nyttige i situationer, hvor boligejeren har brug for at kende kloakledningernes kvalitet og driftsmæssige tilstand – fx i forbindelse med en ejendomshandel.

Endelig kan TV-inspektioner give et præcist billede af opbygning og placering af kloakledningssystemet. Det kan være væsentligt at vide ved fx om- eller tilbygninger.

Her er kloak TV-inspektion bedst …
 • Forsikringssager
 • Fejlfinding ved svigt og forstoppelse
 • Rotteskader
 • Tilstandsrapport
 • Ejendomshandel
 • Sporing og lokalisering
tv inspektion