danske kloakmestre mobil menu
  • kloakrensning med slamsuger

    Kloakrensning

    Hvis kloakken er stoppet, kan du have brug for en kloakrensning med slamsuger.

  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Kloakrensning med eller uden slamsuger

Forebyggende kloakrensning kan godt betale sig, inden problemet bliver så stort at der skal dyre reparation til.

 

Du kan have brug for en kloakrensning hvis:

Det ofte sker at din vask stopper, toilettet ikke vil skylle ud, vandet løber langsomt ud, vaskemaskinen og badet ikke kan komme af med vandet, eller hvis det lugter. Ofte kan problemet løses med en grundig skylning.

En kloakrensning kan også betyde besøg af en slamsuger. Slamsugeren skyller din kloak med vand og suger den derefter helt fri for slam, fedt og grus.

Er der behov for reparation, kræver loven, at reparationen skal foretages af en autoriseret kloakmester.


Undgå BESØG AF EN SLAMSUGER

Du kan selv gøre en hel del for at undgå, at din kloak stopper til. Læs mere om, hvordan du vedligeholder din kloak her.

kloakrensning
KLOAKRENSNING MED SPULING

Sørg for at det er en autoriseret kloakmester som fortager kloakrensning hos dig. Prøver du selv, eller får en ikke kvalificeret person til at lave kloakrensning med højtryksspuling, kan du forårsage mere skade end det gør gavn.
 

KLOAKRENSNING MED SLAMSUGER

Når kloakmesteren kommer med slamsugeren, får du også reset med spuling, hvor slamsugeren samtidig suger, slam, snavs, sand og grus ud.

Efter en spuling og slamsugning, kan du få foretaget en gennemgang af kloakken med tv-inspektion, så er du sikker på at årsagen eventuelt ikke skyldes skader.

 

GØR DET SELV KLOAKRENSNING

Sørg for at rengøre afløb i gulve med jævne mellemrum. Fjern risten, fjern eventuel vandlås og rengør både vandlås og afløb med varmt vand og sæbe.

Rens plastikrørene ved køkkenvasken ved at afmontere dem og vaske dem indvendig med vand og sæbe. Det kan du gøre med en flaskerenser eller ved at trække en klud igennem. Husk der kan være vand i rørene, så være forberedt med en spand.

Udvendige brønde, skal holdes fri for blade og sand. Du kan bruge en kloakrenser som kan købes i de fleste byggemarkeder.

Forebyg

Hæld ikke fedt fra panden, terpentin eller miljøskadelige stoffer direkte ned i vasken. For at forebygge dårlig lugt, fedt og sæbepropper kan du ca. 1 gang om ugen, hælde kogende vand i afløbet.

 
kloakrensning stoppet vask
kloakrensning med slamsuger