danske kloakmestre mobil menu
  • undgå tilstopning af kloak ikke kloark

    Undgå tilstopning

    Kloakken kan stoppe til at mange årsager, fx manglende vedligehold eller skader på kloaknettet. En TV-inspektion kan finde frem til problemet.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Tilstopning

Et tilstoppet afløb kan give store og dyre fugtskader i kælderen og på boligens fundament. Opdager du, at din kloak er tilstoppet, eller kloakledningen er utæt, er det vigtigt, du gør noget ved det straks.

 

Er din kloak stoppet, skal det normalt fjernes via en spuling. Men oplever du, at kloakken jævnligt stopper til, er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Formentlig vil der være tale om et brud eller en større sætning, der skal repareres.

En spuling vil i dette tilfælde blot udsætte problemet.  Tilstopning af kloakken kan ikke forebygges via spuling, der oftest vil gøre mere skade end gavn. I værste fald vil en såkaldt forebyggende spuling halvere en ældre kloaks restlevetid. En kloaks forventede levealder er ca. 50 år.

Er der behov for reparation, kræver loven, at reparationen skal foretages af en autoriseret kloakmester.


Undgå at kloakken stopper

Du kan selv gøre en hel del for at undgå, at din kloak stopper til. Læs mere om, hvordan du vedligeholder din kloak her.

undersøgelse af tilstoppet kloak
TV INSPEKTION

For at finde ud af hvad der gør, at kloakken stopper er det en god ide, at få udført en TV-Inspektion

 
Spuling 

En højtryksspuling fjerner den hinde i rørene, der gennem årene er dannet, og som udligner små ujævnheder og holder samlingerne tætte. Samtidig kan trykket fjerne samlingsmaterialet mellem rørene, hvorefter der løber vand ud af ledningen. Dermed opblødes jorden, hvorved der opstår sætninger, som resulterer i brud med opgravning og reparation til følge.

En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryksspules, når der er noget galt med den - ellers ikke. Du bør derfor ikke lade sig friste af billige, husstandsomdelte tilbud om forebyggende højtryksspuling.

Find en autoriseret kloakmester her.

 

tilstoppet kloakrør