danske kloakmestre mobil menu
 • Rottebekæmpelse

  Kom rotterne til livs

  Rotter kan udrette store skader på din bolig.
  Med en TV-inspektion kan du få klarhed over rottebekæmpelse.

 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Rottebekæmpelse

Rotter udgør en meget reel sundhedsrisiko. Når de bevæger sig rundt i kloaksystemet, er de rene bakteriebomber, der kan overføre sygdomme til mennesker - ikke mindre end 55 forskellige slags. Ud over smitterisikoen anretter rotter skader på bygninger og installationer med deres gnaven. De kan gnave sig igennem stort set alle materialer - bare deres tænder kan få fat.
Opdager du, at du har rotter i kloakken, skal du derfor reagere med rottebekæmpelse straks. Et enkelt rottepar kan blive til mere end 800 på bare ét år!

 

Hvordan ved du, at du har rotter?

Du er sjældent i tvivl, hvis du har behov for rottebekæmpelse.

Kloaken lugter skarp og ekstra ubehagelig, og rotterne efterlader små sorte eller brunlige cylinderformet afføring, på typisk omkring 1,5 cm.

Der kan være huller i jord eller belægning i nærheden af fundament, sokkel, kloakdæksler eller riste. Er dine fliser sunket sammen, eller er der huller i indkørslen, kan det også være tegn på rotter.

Hold også øje med træspåner omkring træværk, hvor der også kan ses runde huller på helt ned til 2 cm.
 

Hvad gør du?

Finder du tegn på rotter, skal du i gang med rottebekæmpelse og straks ringe til din lokale kloakmester, som guide dig i, hvad du selv kan gøre.
Det er vigtigt at du ikke bare smider en rottespærre på selv, hvorfor fortæller Thomas lidt om her.

Får du rotter på uanmeldt besøg, er det et tegn på, at der er sket brud på kloaknettet, og at en reparation er nødvendig. Du bør derfor hurtigst muligt kontakte en autoriseret kloakmester. Har du en udvidet rørskade-forsikring, så henvend dig til dit forsikringsselskab. Så dækker de skaden.  

Som led i din rottebekæmpelse, har du også har pligt til at informere kommunen. Du kan benytte den online anmeldelse på borger.dk her

rotter i beskadiget rør få rottebekæmpelse
Gode råd OM ROTTEBEKÆMPELSE

Er der kommet rotter i din kloakledning, kan de finde vej ind i dit hus - fx gennem toiletter og afløb. Det altafgørende i rottebekæmpelse og forebyggelse af rotteproblemer i din bolig er derfor, at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt. 

Vil du være sikker på, at du ikke har - eller får - rotter, kan du følge disse råd:

 • Få undersøgt, at kloak, afløb og toiletter er intakte
 • Lad en kloakmester lave en TV-inspektion, hvis du har mistanke om, at der er rotter
 • Overlad rottebekæmpelse og kloakarbejde til en autoriseret kloakmester
 • Skal du bygge nyt, så overvej stålrør i stedet for plastik 
 • Overvej at få monteret et rottestop. Det kan din kloakmester gøre
 • Lad aldrig kloakrør og faldstammer stå åbne
SÅDAN SLIPPER vi AF MED ROTTERNE

Typisk vil kloakmesteren i første omgang foretage en røgprøve af afløbssystemet, eventuelt suppleret af en TV inspektion for at lokalisere bruddet. 

Det er vigtigt ved rottebekæmpelse, at defekte installationer repareres, så snart skaden er opdaget. Kun afløbssystemer uden fejl og skader kan sikre effektiv rottebekæmpelse.

Etablering af sikringsordninger samt forebyggelse og rottebekæmpelse, må kun foretages af en autoriseret kloakmester.

Er dit problem langvarigt og stort, kan du have behov for mekaniske fælder. Det er tilladt selv at opstille smækfælder, men kun den kommunale rottebekæmpelse, der må udlægge gift.

REGLER FOR ROTTEBEKÆMPELSE

Generelle spørgsmål om rottebekæmpelse bør rettes til den enkelte kommune eller Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse.

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nye regler fra miljøstyrelsen forbyder brugen af gift til permanente løsninger indenfor rottebekæmpelse.

Kloakmester fremtidssikrer nybyggeri med rottesikre stålrør

Et nybyggeri i Hjerting ved Esbjerg har som et af de få steder i Danmark fået etableret rottebekæmpelse med et kloaksystem af stålrør, der sikrer huset mod ubudne rotter, og derfor samtidig sikrer husets klimaskærm.

 

Autoriseret kloakmester Mikael Skov har for nylig været underentreprenør på et nybyggeri af et parcelhus i Hjerting ved Esbjerg.

Han etablerede et stålkloaksystem under huset, da bygherre ønskede at rottesikre det nye hus ved at betale én procent mere af den samlede byggesum og få stålrør i husets kloaksystem. 

Det er en forholdsvis ny kloakløsning inden for byggeri og rottebekæmpelse, hvor man lægger stålrør under boliger og bygninger i stedet for plastikrør. 

Ifølge Mikael Skov kan et uønsket besøg af rotter have langt flere og vidtrækkende konsekvenser, end dem som umiddelbart ses inden for husets vægge. Gnaver en rotte sig igennem et kloakrør, kan den ødelægge både husets dampspærrer og isolering, hvor den bygger rede. 

”Med de krav der er til tætheden og isoleringen af nye huse og bygninger i dag, er det meget relevant at lave rottebekæmpelse og rottesikre sit nye hus. Hvis en rotte har ødelagt isoleringen og dampspærren, bliver et hus mærkbart dyrere at varme op. Og skal isoleringen laves igen, koster det mange penge”, forklarer Mikael Skov. 

ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE 

Mange rottesikrer i dag bygninger med rottespærrer i skelbrønden, der kræver årlig vedligeholdelse, og som, ifølge Mikael Skov, ikke altid holder rotterne ude. 

Stålrør kræver ingen vedligeholdelse, og rotterne kan ikke gnave sig igennem og ind i bygningerne. Beregninger, foretaget af Danske Kloakmestre, viser, at stålrør i et nybyggeri på cirka 200 kvm med to badeværelser, et køkken og et bryggers, vil være tilbagebetalt på 16 år, hvis man sammenligner med udgifter til en rottespærrer. 

Danske Kloakmestre har længe været fortaler for at bruge stålrør i byggeriet i stedet for plastikrør for at undgå dyre og ressourcekrævende rotteskader. 

”Vi anbefaler stålrør, fordi det er den billigste og bedste måde at lave rottebekæmpelse og rottesikre huset på. Stålrør holder i 100 år for en merpris på godt en procent ved nybyggeri. Hvis man sætter det op imod, hvad det koster at få udbedret skader efter rotter, eller hvad en rottespærre koster i årlige serviceudgifter, så burde stålrør være et krav i bygningsreglementet,” siger Henning Lübcke, formand for Danske Kloakmestre, og fortsætter: 

INGEN EFTERUDDANNELSE 

Henning Lübcke understreger, at det ikke kræver efteruddannelse af kloakmestre og rørlæggere at lægge stålrør i stedet for plastikrør, da det er de samme principper, der gælder. 
Ifølge Mikael Skov er det ikke kun ved nybyggeri, at man kan rottesikre med stålkloakrør. 
I forbindelse med større renoveringer, hvor gulve i bad og køkken alligevel skal brydes op, kan man med fordel skifte plastikrørene ud med rottesikre stålrør og derved rottebekæmpelse i samme træk.

rotter i røret