danske kloakmestre mobil menu
 • Oversvømmelse af kloaken

  Oversvømmelse

  Oversvømmede kældre kan skyldes mange ting: Ødelagte kloakrør, manglende vedligehold eller kloakker, der ikke er dimensioneret til at klare voldsomt vejr.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Regnskyl truer vore boliger

Klimaforandringerne skaber oftere regulære skybrud med masser af regnvand, og det kan resultere i oversvømmede kældere og skader på både boliger og indbo, hvis ikke de store mængder regnvand kan ledes væk.

 

Ældre og svage kloakker

Rigtig mange af vores parcelhuse blev bygget i perioden 1960-90 og er dermed ældre end 20 år. Hvis kloakken ikke er blevet tjekket indenfor de seneste 5-7 år, er det ved at være tid.

Rørene bliver svækket af tidens tand og har måske sat sig, eller de har været udsat for kræfter udefra – fx trafik eller maskiner. Er der revner og svage punkter, kan problemerne være tæt på.
 

Regn presser bagud

Vandmængderne fra skybrud kan udgøre en trussel mod boligen - også selvom kloaknettet er i orden. Hvis ikke det offentlige kloaknet hurtigt nok leder regnvandet væk, bliver det presset tilbage i de private kloakker og ind i huset via toiletter og gulvafløb. Og så er skaderne uundgåelige!
 

sådan undgår du oversvømmelse

Afhængig af årsagen til oversvømmelser er der forskellige løsningsmuligheder:

stoppet kloak oversvømmelse
 • inspektion af rør
  TV-INSPEKTION

  I mange tilfælde kan man komme problemer fra de større vandmængder i forkøbet ved at give kloakken et TV-tjek, så man sikrer sig at kloakken er robust nok til at modstå det øgede tryk.

 • klimasikring ved oversvømmelse
  ER DU KLIMASIKRET?

  Nu er det muligt at få gennemgået din bolig med henblik på klimatilpasning, så du får afdækket behovet hos dig.

 • kloakmester døgnvagt
  BRUG FOR HJÆLP HER OG NU?!

  Har du akut brug for hjælp, er den heldigvis nær. En del af vores autoriserede kloakmestre har døgnvagt. 

oversvømmelse