danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Før du laver en aftale

Inden du kontakter en kloakmester for at få en pris på den opgave, du gerne vil have løst, er der en række spørgsmål, du med fordel kan overveje, så du ender med den aftale, der bedst passer til dig.

 
Hvad er det, du vil have udført?

Overvej gerne lidt i detaljer, hvad det er, du vil have lavet. Jo mere du har tænkt over tingene, jo nemmere er det at forklare håndværkeren, når han spørger ind til projektet. Ud fra dine ideer kan han så råde og vejlede frem til den bedste løsning.

Hvor mange tilbud?

Det kan være hensigtsmæssigt at indhente priser fra mere end en enkelt håndværker med henblik på at få en retvisende pris. Du kan indhente så mange tilbud, du ønsker. Ligger de indhentede tilbud langt fra hinanden, er der måske en årsag hertil. Det kan være, at håndværkerne har forskellige opfattelser af kvalitet, omfang osv.

HOVEDENTREPRISE ELLER FAGENTREPRISE?

Hovedentreprise vil sige, at der er én håndværker, der står for alt arbejdet og for at hyre andre håndværkere til de fagområder, som han ikke selv beskæftiger sig med. Dette kan være en fordel, da man så kun skal tale med én person for hele projektet og ikke selv stå for koordinationen.

Fagentreprise betyder, at man selv har kontakten til alle de faggrupper, som arbejdet berører; kloakmester, murer, tømrer osv. og selv indhenter priser fra hver af disse. Dine fagentreprenører kan efter aftale naturligvis være behjælpelige med koordineringen, men som udgangspunkt er det din egen opgave som bygherre.

Fast pris eller overslag?

Et tilbud indebærer, at håndværkerens betalingskrav er fastsat på forhånd. Håndværkeren er som udgangspunkt kun forpligtet til at udføre det arbejde, der er beskrevet i tilbuddet.

Et overslag er et skøn over, hvad det vil koste at løse opgaven med hensyn til tid og materialer. Prisen er således ikke fast, og du skal betale det, håndværkeren forlanger, så længe det ikke må anses for urimeligt. Hvis håndværkeren under arbejdets udførelse opdager, at overslaget sandsynligvis ikke holder, bør håndværkeren straks informere herom.

Er der aftalt AB-Forbruger, skal håndværkeren hurtigst muligt indhente bygherres stilling til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger 15 %, medmindre andet er aftalt.

Det er en god idé at få prisen skriftligt, både ved tilbud og overslag. Når prisen er godkendt, kan det af bevismæssige årsager være hensigts- mæssigt at lave en skriftlig accept eller ordrebekræftelse.

 

 

Kom godt fra start
Stil din kloakmester de rigtige spørgsmål - inden du laver en aftale.
kloak aftale