danske kloakmestre mobil menu
 • Autoriseret-kloakmester

  Vælg en autoriseret kloakmester

  Tjek altid, om din kloakmester er autoriseret. Det er din garanti for, at arbejdet udføres lovligt og korrekt.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Autorisation - Derfor!

En autoriseret kloakmester er en uddannet kloakmester

Autoriseret kloakarbejde skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Han er underlagt en kvalitetskontrol, der sikrer, at arbejdet udføres korrekt.

For at kunne udføre autorisationskrævende kloakarbejde skal der være udstedt en virksomhedsautorisation af Sikkerhedsstyrelsen, og der skal være godkendt en person som teknisk ansvarlig i virksomheden.

En autoriseret kloakmester er også garanti for et kvalitetsstyringssystem. Den autoriserede kloakmester skal have implementere et kvalitetsstyringssystem (KLS-system) i sin virksomhed.

En kloakmester skal b.la. gennemføre følgende for at blive autoriseret:

 • Indføre et KLS-system i virksomheden
 • Kontakte en kontrolinstans for at få KLS-systemet forhåndsgodkendt
 • Ansøge Sikkerhedsstyrelsen om autorisationen og dokumentere ansøgningen ud fra ovenstående
 • Godkendes til autorisation af Sikkerhedsstyrelsen
autoriseret kloakmester
hvad er en autoriseret kloakmester

Hvad er autoriseret arbejde?

Det kan være svært som forbruger at vide, hvilke arbejder man selv må udføre, og hvilke arbejder der er autoriseret arbejde.


Autoriseret kloakarbejde skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. For at gøre det nemmere at finde ud af, hvile arbejder der er autoriseret, har Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med forskelige fagorganisationer lavet en nem og overskuelig hjemmeside, hvor man kan få svar på dette og samtidig nemt se, om ens håndværkere er autoriseret og må udføre arbejdet.

Se siden her Sik.dk

Dom over uautoriseret kloakarbejde

(Artikel fra medlemsbladet Faktuelt nr. 13)

 

Autorisationsloven skal tages alvorligt

Der er statueret et eksempel i Nykøbing Falster Ret og efterfølgende i Landsretten. Det er vigtigt at autorisationsloven tages alvorligt, og det har vi savnet eksempler på .

Der er faldet dom over dette, hvilket statueres med 70.000 kr. i bøde for at have overtrådt autorisations loven. Den ikke-autoriserede kloakarbejder har lavet kloak i 12 huse, (5.833,33 kr. pr. hus). Dette har næppe været en god forretning for byggefirmaet, som havde gjort klogt i at undersøge om den pågældende “kloakmester” havde sin autorisation i orden inden arbejdets begyndelse.

LANDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT

Under hensyn til omfanget af det udførte arbejde, og henset til at formålet med reglerne om autorisation som kloakmester er at sikre kvaliteten af det udførte instalationsarbejde og iagttagelse af de krav, som myndighederne stiller i forbindelse med udførelse af vand og afløbsledninger, finder landsretten, at bøden som påstået af anklage myndigheden for landsretten skal fastsættes til 70.000 kr.

autoriseret kloakmester eller bøde