danske kloakmestre mobil menu
 • regnvandsanlæg med tagvand

  Genbrug dit regnvand

  Der er ingen grund til at svine med drikkevandet, når tagvand er lige så godt til både toilettet og tøjvasken.

 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Genbrug dit regnvand

Det regner meget i Danmark, og derfor giver det god mening at genbruge regnvandet i stedet for at bruge drikkevand til fx havevanding, tøjvask og toiletskyl.

 

Derfor giver det mening

Der er mindst 3 gode grunde til at bruge regnvand i stedet for drikkevand:

 • Undgå oversvømmelser
  Vi får stadig flere og hyppigere regnskyl i Danmark. Når det regner kraftigt, skal store vandmængder ledes bort, og det er en stadig større udfordring for vores kloaknet. Det resulterer ofte i oversvømmelser. Derfor giver det god mening at opsamle og genbruge regnvandet.
   
 • Spar på drikkevandsressourcerne
  Vi er ét af de få steder i verden, hvor man kan hive rent drikkevand op ad jorden,  men vi ved ikke, om det varer ved. I de større byer er det allerede en udfordring i de varme somre, når havejerne gerne vil have grønne plæner. Så derfor er der ingen grund til at skide i det. Regnvand har vi til gengæld rigeligt af.
   
 • Spar på udgifterne
  Drikkevand er ikke gratis. Hvis du er ligesom de fleste af os andre, bruger du ca.  105 liter om dagen - og det meste går til tøjvask, toiletskyl, bilvask og havevanding. Vand til de opgaver kan du få helt gratis. Videncentret Bolius har regnet på besparelserne - og der er en del at hente. Se beregningerne her.

Løsninger

Der findes flere forskellige løsninger til opsamling af regnvand. Du kan opsamle regnvand i en

 • regnvandstønde
 • regnvandstank eller palletank
 • regnvandsanlæg med nedgravet tank

Vil du blot bruge vandet til udendørs aktiviteter som bilvask og havevanding, er en simpel regnvandstønde eller -tank det eneste, du har brug for. 

Vil du bruge vandet til tøjvask og toilet, har du brug for et anlæg, der både opsamler regnvandet, renser det og pumper det ind i huset.

Du kan læse mere om de forskellige løsninger hos Videncentret Bolius og hos Miljøstyrelsen.

Er genbrug af regnvand noget for dig? Spørg din kloakmester.

12 år med regnvand

I Årre nordøst for Esbjerg har Ulla og Bo Holm for længst fundet nyttig anvendelse for regnvandet fra taget. For 12 år siden fik de installeret et regnvandsanlæg, som forsyner både deres tre toiletter og vaskemaskinen med vand. Ikke rent drikkevand, men tagvand rent nok til både toiletskyl og rent vasketøj til husholdningen med to voksne og tre børn.

”Vi har altid haft den grønne tanke. Da vi overtog ejendommen og skulle forny både kloakkerne og have nyt vandsystem, besluttede vi at, at regnvandet fra de cirka 450 kvadratmeter tagflade skulle gøre nytte. Når det regner, ledes tagvandet ned i tagrenderne, samles i et cyklonfilter og løber videre til en fire kubikmeter stor jordtank. Herfra suger systemets vakuumpumpe det automatisk ind, når der skylles ud i toiletterne, eller der vaskes tøj”, forklarer Bo Holm.

Glæden over at være grønne

”Det er en behagelig tanke, at vi ikke bruger drikkevand i toiletterne, selv om vi har meget af det i undergrunden. Der er ingen grund til at svine med drikkevandet, når tagvand er lige så godt. Eller endda bedre, fordi regnvand ikke indeholder kalk og derfor er mere skånsomt over for toiletterne og vaskemaskinen”, siger Ulla Holm.

Det vestjyske ægtepar må nøjes med glæden over at være mere grønne end de fleste. Besparelsen ved gratis vand er nemlig til at overse. Familien Holm bruger omkring 50 kubikmeter vand om året til toiletskyl og tøjvask. Det giver en fyrstelig besparelse på vandregningen fra forsyningsselskabet på godt 400 kroner.

”Det er ikke meget til forrentning af anlægget. Så det kræver en del idealisme at investere i et regnvandsanlæg. Men vi har det godt med at være bevidste om miljøet. Anlægget kører problemfrit og uden service”, fortæller Bo Holm.

 • Kloakmester Mikael Skov (til venstre) tjekker den fire kubikmeter store jordtank med tagvand sammen med Bo og Ulla Holm. Tanken efterfylder selv med rent vand, hvis der forekommer fire uger uden regn. I flere år er den ikke løbet tom på noget tidspunkt.

 • Bo Holm tager et kik på styringen af regnvandsanlægget. I det daglige kører det fuldstændig af sig selv uden behov for service.

 • Der er ofte gang i vaskemaskinen i en husstand med to voksne og tre børn. Ulla Holm glæder sig over, at maskinen forsynes med tagvand, som har været igennem et cyklonfilter. Grøn vask der gør tøjet hvidt.

Kun idealister skider ikke i drikkevandet

Det offentlige bør skabe økonomisk incitament til at anvende regnvand til toiletskyl og tøjvask, mener medlem af Danske Kloakmestres bestyrelse

”Vi har rigeligt med grundvand, som vi kan hente op som rent drikkevand. Det er en luksus, som ikke mange lande er forundt. Men at vi har rigeligt, betyder jo ikke, at vi skal svine med det. Vi har en værdifuld ressource i regnvand, som udmærket kan anvendes til både toiletskyl, tøjvask, havevanding og bilvask, i stedet for at bruge rent drikkevand. Som det er i dag, er der imidlertid intet økonomisk incitament til at gøre det. Så det er faktisk kun grønne idealister, der ikke skider i drikkevandet”.

Klar tale fra kloakmester Mikael Skov, som er medlem af bestyrelsen i brancheforeningen Danske Kloakmestre. Netop kloakmestrene er eksperterne, når klimaforandringernes monsterregn skal ledes væk. Mikael Skov mener, at der er bedre anvendelsesmuligheder, end at lade regnvand fra hustagene løbe ud i kloaksystemet.

”Vi tror, at drikkevandsressourcerne er uendelige. Det er de ikke. Derfor finder jeg det uforståeligt, at der ikke tages politiske initiativer og for eksempel gives tilskud fra det offentlige til afledning af regnvandet, som til andre grønne løsninger. Eller rabat på afledningsafgiften, så der kan blive økonomisk fornuft i at bruge regnvandet til toiletskyl og tøjvask”, siger Mikael Skov.

Kræv det i lokalplanen
”Vi har store problemer med at aflede stadig mere regnvand. Logikken er at bruge det. Jeg véd, at enkelte kommuner i lokalplaner kræver, at alle huse i nye udstykninger skal bruge regnvand til toiletskyl. Det giver mening. Til gengæld har husejerne kun tilslutningspligt til spildevand. Regnvandet genbruges i toiletter, vaskemaskiner og til havevanding i det omfang, det er muligt, og resten afledes. Dermed kan kommunen også bruge mindre regnvandsledninger, fordi de ikke skal transportere tagvand, men kun overfladevand fra fortove og pladser”, forklarer Mikael Skov.

”Det virker også underligt, at mange kommuner, der i øvrigt ønsker at markedsføre sig som grønne, ikke tænker i selv at genbruge regnvand. Netop kommunerne bør gå forrest og lade børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse og masser af andre offentlige bygninger bruge regnvand til toiletskyl”, fastslår kloakmester Mikael Skov.

Pensionist med pumpe

Få kilometer fra landejendommen ved Årre har pensionist Sonja Hougaard Jakobsen en anden form for regnvandsanlæg. Det sikrer hende gratis vand til havevanding og bilvask og giver samtidig kræfter i overarmene. Foruden stor tilfredsstillelse ved at tænke på miljøet.

Foran Sonja Hougaard Jakobsens smukke, nye hus i Næsbjerg står en af de hyggelige, gammeldags, håndbetjente vandpumper, der kendes fra landet i fordums tid. Pumpen er klassisk, men ny og ikke blot til pynt. Når Sonja Hougaard Jakobsen betjener håndtaget, kvitterer pumpen med tagvand fra et 750 liter stort magasin i jorden.

”Det svarer til 75 vandkander med 10 liter i hver. Jeg fragter kanderne rundt i haven på en lille vandvogn. Når jeg vasker bilen, bruger jeg også vand fra pumpen, og det samme til vinduesvask. Det er i øvrigt fortrinligt, for jeg slipper helt for kalkpletter på ruderne”, siger Sonja Hougaard Jakobsen.

”Jeg husker, at jeg som barn pumpede vand på samme måde hjemme hos min bedstemor. Hun havde en pumpe på gårdspladsen. Jeg var 10 år, inden hun fik indlagt strøm. Nu har jeg taget lidt land med ind til byen i mit nye hus. Det er hyggeligt, og så glæder jeg mig over at have miljørigtigt, grønt vand”, fortæller hun.      

Sonja Hougaard Jakobsen får både motion og gratis kalkfrit vand til havevanding, vinduesvask og bilvask. Hun har taget lidt land med ind til byen i form af den grønne gårdpumpe.