danske kloakmestre mobil menu
 • Kloakmester ved nybyggeri

  Tag din kloakmester med på råd

  Når du skal bygge nyt eller bygge om, skal der tænkes grundigt over, hvordan regnvand og spildevand bedst håndteres. 
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Byggeri

Godt begyndt er halvt fuldendt. Det gælder også, når du skal bygge nyt eller renovere din bolig.

 

Når du står overfor at skulle udvide eller renovere din bolig eller opføre andre bygninger, er der mange ting at tage stilling til. Derfor er det vigtigt at have fat i nogle kompetente rådgivere og håndværkere - uanset opgavens omfang.
 

Hvad skal gøres?

Der skal ofte søges tilladelse, andre gange skal arbejdet anmeldes, og som regel altid færdigmeldes. Der skal være styr på tegninger, materialer og arbejdsgange. Og styr på, hvilke opgaver der kræver en autorisation at udføre.

 

Hvem må gøre det?

Din autoriserede kloakmester kender alle reglerne og må som den eneste fagmand arbejde med anlæg af kloakkerne. Stort set alt arbejde vedrørende håndtering af spildevand og regnvand på privat grund er omfattet af autorisationsloven og må derfor kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Tjek din kloakmester her.

kloakarbejde ved byggeri
kloak under nybyggeri

Nybyggeri

Når du bygger nyt, skal der altid etableres nye afløb.
 

Det er vigtigt, at få din autoriserede kloakmester ind i projektet så tidligt som muligt. Han ved, hvordan afløbsledningerne placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til grunden og bygningen, hvor der bør etableres rensemuligheder, om der fx bør lægges dræn, og hvad der ellers måtte være af individuelle hensyn m.h.t. at lave den mest optimale afløbsløsning.

Er der krav om håndtering af regnvand, skal der etableres en faskineløsning. Hos din kommune kan du orientere dig om, hvilke forhold og krav der gør sig gældende for det område, hvor du bygger. Bygger du i det åbne land, er der andre krav om etablering af renseløsninger.

Kontakt din autoriserede kloakmester, han er din ekspert og garant for en kvalitetsløsning.

Til- og ombygninger

Skal du bygge til eller udføre ombygning, skal der ofte udføres afløbsarbejde.


Afløbsarbejde er autoriseret arbejde og må derfor kun udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kender loven og ved, hvornår det er nødvendigt at indhente oplysninger og fremskaffe tegninger hos kommunen.

Det første du bør gøre i sådan en situation, er at henvende dig til kommunen, der kan vejlede vedrørende eventuelle ansøgninger og tilladelser. 

kloakarbejde ved ombygning
 • uatoriseret kloakmester
  Er din håndværker autoriseret?

  Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er din garanti for, at arbejdet bliver udført korrekt. Tjek derfor altid, om din håndværker har sin autorisation i orden.

 • kloakmester garanti
  Garantiordningen

  Alle medlemmer af Danske Kloakmestre er omfattet af en garantiordning. Garantiordningen sikrer dig, hvis. arbejdet er udført forkert.

 • aftale om kloakarbejde
  Det er en aftale

  Et veludført arbejde begynder med en god aftale mellem dig og kloakmesteren.

ny kloak