HVIS KLOAKKEN STOPPER TIL

Er det en éngangsforeteelse eller er der skader på kloaksystemet?

Tilstopning af kloakken

Er din kloak stoppet, kan det normalt klares med en spuling.

Hvis kloakken jævnligt stopper til, er der er opstået et mere permanent problem, hvor der formentlig er sket et brud på kloakrørene eller opstået sætning af kloakrørene. Begge typer af skader kræver udbedring og udskiftning for at få kloakken til at fungere igen. En spuling vil blot hjælpe kortvarigt og ikke løse kloakproblemerne.

Kloakreparationer skal i henhold til lovgivningen udføres af en autoriseret kloakmester.

Hos Danske Kloakmestre finder du udelukkende uddannede fagfolk, hvis arbejde oven i købet er dækket af vores KLOAKGARANTI.

Kloakspuling kræver specialister

Med en højtryksspuling fjernes den hinde, der gennem årene er dannet i rørene, og som udligner små ujævnheder og holder samlingerne tætte. Trykket fra højtrykspulingen kan samtidig fjerner samlings-materialet mellem rørene, hvilket betyder, at der kan løbe vand ud af rørledningen. Dermed bliver jorden opblødt, og der opstår sætninger, som resulterer i brud med opgravning og reparation som en uundgåelig følge.

En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryksspules, når der er noget galt, ellers ikke. Lad dig ikke friste af billige, husstandsomdelte tilbud eller lignende, som omhandler tilbud på forebyggende højtryksspuling. Tag i stedet uforpligtende kontakt til Danske Kloakmestre, hvis der opstår problemer.