sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
 • Anmeld uautoriseret arbejde!

  Hvis du ser, at et firma "pynter sig med lånte fjer" - altså reklamerer med at have kloakautorisation uden at have det, eller konstaterer du, at et firma udfører autoriserede kloakarbejde uden at have en kloakautorisation, så kontakt os.

   
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Sikkerhedsstyrelsen gør noget ved overtrædelser på autorisationsområdet

Sikkerhedsstyrelsen følger op på alle anmeldelser. Sagerne handler mest om ulovlig annoncering, hvor en håndværker kalder sig autoriseret uden at være det. Desuden vælger mange firmaer et navn, som kan få forbrugerne til at tro, at det har autorisation som fx kloakmester.

Udover sager om ulovlig annoncering, går anmeldelserne også på, at der er udført autorisationskrævende arbejde af et firma, der ikke har autorisation. Der er også enkelte tilfælde af stråmandsvirksomhed, hvor et autoriseret firma færdigmelder arbejde udført af et andet firma, der ikke har autorisation. Sidst, men ikke mindst er der også sager, hvor arbejdet ikke er blevet færdigmeldt efter reglerne.

Som udgangspunkt kan man sige, at jo bedre dokumentation, der er sendt med en anmeldelse, jo lettere er det at behandle sagen. Og jo større sandsynlighed er der for, at den anklagede får en klækkelig bøde. 

Bødestørrelser

Det er ikke Sikkerhedsstyrelsen, der bestemmer, hvor store bøderne skal være i overtrædelsessager. Det gør domstolene. Når sagsbehandlingen er afsluttet, politianmelder styrelsen de sager, man vurderer, bør udløse en bøde. Og så er det op til politi og anklagemyndighed at tage stilling til sagen og rejse sigtelse mod firmaet. Sikkerhedsstyrelsen indstiller samtidig med anmeldelsen, hvilken størrelse bøden kan have, og på det område har man hævet bødeforslagene.

Der indstilles nu til, at ulovlig annoncering takseres til 10.000 kroner mod før 5.000. Udførelse af uautoriseret arbejde på én adresse indstilles til en bøde på 15.000 kroner, mens uautoriseret arbejde på flere adresser minimum indstilles til en bøde på 20.000 kroner. Det er vigtigt at understrege, at hver sag behandles individuelt, og derfor kan bødeforslagene også afhænge af, hvor stor en fortjeneste, der har været tale om i forbindelse med det uautoriserede arbejde.

Anmeld ulovligheder

Den gode anmeldelse om ulovligt kloakarbejde indeholder nedenstående oplysninger, meget gerne ledsaget af fotos hvis muligt.

 • Hvilken type arbejde drejer det sig om ?
 • Hvor er det udført ?
 • Hvem har udført det ?
 • Hvornår er det udført ?
 • Hvis der er tale om ulovlig annoncering, har styrelsen også brug for at få en kopi af avisannoncen, henvisning til hjemmeside eller andet bevis for annonceringen. 
   
Bekræfter modtagelse

Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en anmeldelse, sendes der en kvittering for modtagelsen til anmelder. Derefter vurderes sagen, og det besluttes, om den skal meldes til politiet. Det skal understreges, at man som anmelder ikke kan forvente at blive orienteret yderligere i sagen. Det er fordi, mulighederne for aktindsigt i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven er begrænsede, når en anmeldelse kan ende med en straffesag.

Sikkerhedsstyrelsen får mange anmeldelser på arbejde udført af ikke-autoriserede firmaer, og de gør noget ved det. 

Danske Kloakmestre opfordrer sine medlemmer til at holde øje ude i dagligdagen. Såfremt du konstaterer, at et firma "pynter sig med lånte fjer" - altså reklamerer med at have kloakautorisation uden at have det, eller konstaterer du, at et firma udfører autoriserede kloakarbejde uden at have en kloakautorisation, så kontakt os venligt. Vi vil følge op på sagen og anmelder eventuelt til Sikkerhedsstyrelsen. Send en mail til: info@danskekloakmestre.dk