sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
 • Autoriseret kloakmester

  Vælg en autoriseret kloakmester

  Kloakarbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
  Autorisationen er din sikring for, at arbejdet bliver udført korrekt.
 • Kloakgaranti

  Godt arbejde - med garanti!

  Vælger du en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmestre,
  er du automatisk dækket af Garantiordningen.
  Så er du sikret, hvis noget skulle gå galt.
 • Skybrudsikring

  Er din bolig sikret mod skybrud?

  Vi får flere og voldsommere regnskyl, og det er en udfordring for mange boliger.
  Med et klimatjek kan du få klarhed over, hvordan du kan sikre netop dit hus.
 • Stoppet kloak

  Er kloakken stoppet?

  En tilstoppet kloak kan give store skader på din bolig. Opdager du, at din kloak er tilstoppet, eller kloakledningen er utæt, skal du gøre noget ved det - straks.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Mild vinter og elendige kloakker er paradis for rotter

Det er gode tider at være rotte i Danmark. Dels har vi 63.000 kilometer private kloakledninger, som mange steder er i dårlig forfatning og derfor er en optimal tumleplads for gnaverne. Dels giver milde vintre optimale muligheder for hjemlig rotte-hygge nede i de miserable rørsystemer. Det resulterer typisk i et par kuld unger flere, end gnaverne normalt sætter i verden. I bedste forstand yngler de som rotter – bare endnu mere end i normale vintre.

Derfor mener brancheforeningen Danske Kloakmestre, at det er på høje tid at sætte seriøst fokus på de nedslidte kloakledninger. Det er her, nøglen til – om muligt – at komme rotteproblemet til livs. Det er en opfattelse, som i den grad deles af Peter Weile, som er blandt landets førende eksperter i skadedyrsrådgivning.

Jeg har været rottekonsulent for Miljøstyrelsen i 20 år. Tidligere fik vi normalt omkring 100.000 anmeldelser om rotter om året. Nu har vi passeret 200.000. Det er ganske vist blevet nemmere at anmelde, fordi det i dag kan gøres digitalt. Men det kan langt fra forklare en fordobling af antallet af anmeldelser”, siger Peter Weile.

Bør med i tilstandsrapporten

Det er ikke mindst fra de 63.000 kilometer private kloakledninger i dårlig forfatning, rotterne vrimler op fra undergrunden. De gnaver løs, så snart de finder et sted på et kloakrør, hvor de kan få fat med tænderne. Beskadigelserne på kloaksystemet findes kun ved tv-inspektion. Derfor finder jeg det fuldstændig uforståeligt, at en tv-inspektion ikke er en del af tilstandsrapporten, når der handles huse. Afhængig af, hvor meget kloak der er på grunden, kan en tv-inspektion foretages fra omkring 3500 kroner og opefter. Det er jo peanuts, når der handles hus for flere millioner kroner”, siger Peter Weile.

Hos Danske Kloakmestre er der fuld opbakning til skadedyrsekspertens synspunkt.

Vi har gjort opmærksom på problemet i årevis, men der er åbenbart ikke rigtig nogen, der gider høre på det. For mig at se burde der for længst være lovgivet om, at kloaksystemet skal være en del af huseftersynsordningen. På nøjagtig samme måde som det er tilfældet for el-eftersynet. Tilsyneladende mangler der simpelthen politisk vilje og ikke mindst mod til at tage affære. I mellemtiden bliver problemet bare større og større”, siger Thomas Rasmussen hos Danske Kloakmestre.

Rotter kan være livstruende

Mens dem, der kan gøre noget ved problemet, sidder på hænderne, gnaver rotterne videre og ødelægger det, de kan komme i nærheden af. Men det bliver ikke kun ved materielle ødelæggelser. Måske endnu værre er det, at rotterne også udgør en sundhedsrisiko.

Ifølge en opgørelse fra Statens Seruminstitut er der sket en markant stigning i antallet af personer, der bliver smittet med Weils Syge. Trods en vis navnelighed, har Weils Syge vel at mærke ikke noget med skadedyrsekspert Peter Weile at gøre. Det er en infektion, der overføres via rotter, og som potentielt kan være livstruende. I 2017 og 2018 var der 42 tilfælde på landsplan. Det svarer til en fordobling i forhold til normale år.