sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Styr på rotterne?

     

    Hvis du er i tvivl om, hvad du må - og ikke må - som autoriseret kloakmester, er du altid velkommen til at kontakte os.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Ny bekendtgørelse for bekæmpelse af rotter

Der er vedtaget en ny bekendtgørelse for bekæmpelse af rotter.

 

Så kom revidering af Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v., og der står:

Afgrænsning af hvad en autoriseret person kan foretage sig (§20), "opsætte rottespærrer i brønde i stik- og hovedledninger, og når så stikledninger ligger under autoriserede kloakmestres arbejdsområde, og jf. BEK 1674 om drift af autoriseret kloakmestervirksomhed m.v., er arbejder i afløbsledninger på offentlige og private stikledninger samt alle kloakinstallationer på en grund omfattet af krav om autorisation som kloakmester, så må man kun isætte rottespærrer, når man både er autoriseret kloakmester og rottebekæmper. Eller har opnået certercificering som rottespæremontør

Se hele bekendtgørelsen her.