Velkommen

 

Velkommen til Danske Kloakmestres hjemmeside for kloakmestre og andre faginteresserede

 

Vi har prøvet at lave en hjemmeside med masser af fagligt indhold, som er interessant for både vores medlemmer og andre med interesse for faget.

 

Nogle sider vil være låst for adgang - disse sider/oplysninger er kun for medlemmer. Endnu en god grund til at blive medlem.

 

I menuen til venstre er der hovedsider for indholdet. Hovedsiderne vil indeholde flere undersider,  som vil blive vist, nå de åbnes.

 

Din oplysningspligt til private forbrugere

 

Fremover har du pligt til at oplyse dine private kunder, at de kan klage til et godkendt ankenævn

 

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. Det betyder, at forbrugere fremover skal kunne klage til et klageorgan inden for stort set alle brancher. Det betyder også, at din virksomhed fremover skal oplyse jeres private kunder om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.


Det skal du fremover gøre:

  • Har din virksomhed en hjemmeside, skal det klart og tydeligt fremgå af den, hvor kunderne kan gå hen, hvis der opstår et problem, som I ikke kan løse sammen. Kunderne skal have oplysninger om klageorganets adresse og hjemmeside. Du kan henvise til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, www.byggerietsankenaevn.dk og info@byggerietsankenaevn.dk
     
  • Byggeriets Ankenævn har lavet et "logo", du kan downloade til brug for din hjemmeside m.v. - se http://www.byggerietsankenaevn.dk/til-virksomheder/
     
  • Hvis din virksomhed anvender generelle aftalevilkår, skal oplysningerne også fremgå heri, hvis det er relevant
     
  • Hvis din virksomhed modtager et krav fra en forbruger, som I helt eller delvist afviser, skal du desuden skriftligt, fx ved e-mail, sende ovenstående oplysninger om Byggeriets Ankenævn direkte til forbrugeren

Det fremgår af forbrugerklageloven, at en erhvervsdrivende, der groft eller i gentagne tilfælde overtræder loven, kan straffes med bøde, ligesom virksomheder kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffeloven.

 

 

Danske Kloakmestre på verdensturné

 

 

Degn Grafisk
Luk vinduet igen

Danske Kloakmestres medlemsside


Her finder du information om:

Har du glemt dit password så kan du sende en mail til sekretariat og få koden tilsendt. 

 
Brugernavn 
 
Kodeord 
Glemt kodeord?
Indtast din email i brugernavn
Jeg har glemt mit password!
OBS vinduet lukker og dit login vil blive sendt til din email