danske kloakmestre mobil menu
  • klimatilpasning ved skybrud

    Er din bolig sikret mod skybrud?

    Vi oplever oftere og oftere skybrud og voldsom regn. Det giver udfordringer for både kloaknet og boliger.
    Med et klimatjek kan du få klarhed over, hvad du kan gøre for at sikre din bolig.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Er din bolig sikret mod de voldsomme regnskyl?

Voldsomme regnskyl har overalt i Danmark forårsaget store skader. Hvordan sikrer du dit hjem mod skybrud? Dit første skridt er nemt: Få et klimatjek.

 

Klimaforandringer = voldsomme regnskyl

Ca. 60% af alle danske boligejere har ikke tænkt sig at gøre noget, for at klimasikre deres huse i forhold til den ekstra mængde regnvand, som man forventer vil komme i fremtiden. 

Det kan blive problematisk, hvis der ikke bliver gjort noget, for med de store og pludselige mængder regnvand, der kommer ved de kraftige og hyppigere regnskyl, sker der store skader på huse og boliger, som koster forsikringselskaberne og samfundet rigtig mange penge. Derfor er flere forsikringselskaber også begyndt at forlange, at du som boligejer selv gør noget for at sikre din bolig. 

Skybrudssikring af bygninger

En stor del af de seneste års mange hus- og kælderoversvømmelser kunne være undgået ved simple og billige tiltag. Men hvilke?

Danske Kloakmestre er med i projektet  ”Skybrudssikring af bygninger”, der indsamler egnede løsninger og opbygger en vidensbase med forslag til løsninger til skybrudssikring af bygninger. 

Bliv klogere på, hvordan du kan sikre din bolig i folderen her og på skybrudssikringafbygninger.dk

store regnskyl sikring
FÅ ET KLIMATJEK

Det er ofte flere simple ting, der kan sikre boligerne. For at afdække, hvad du kan gøre netop ved dit hus, har nogle af Danske Kloakmestres medlemmer indgået aftale med Naturstyrelsen om at undersøge boliger og rådgive husejerne om klimatilpasning.

Hvorfor gider vi det? Hvem ved mere om de problemer, der kan opstå, når kloakvandet vælter op af afløbene og tagnedløbene ikke kan tage regnvandsmængden, end en autoriseret kloakmester. Samtidig kan vi rådgive om økonomien i de forskelige løsninger og evt. komme med en pris på udførelsen af arbejdet. Derfor har vores medlemmer valgt at yde det bidrag til, at vi alle sammen kan være trygge, når det næste ekstreme regnskyl kommer.

Et klimatilpasnings-tjek af din bolig bliver udført efter en standardriseret liste og alle kloakmestre, som udfører tjekket, vil have gennemført et kursus i hvordan man klimatilpasser boliger og kældre bedst muligt. Dette sikrer dig, at hvis du vælger en kloakmester, som er med i ordningen, får du en kompetent vurdering af din bolig.

Læs mere om klimatjek her.

Find din klima-kloakmester

Zoom ind på din by på kortet for, at finde din lokale kloakmester, som kan udføre et klimatjek.

Når du vælger en af vores medlemmer, er du sikker på, at kloakmesteren er autoriseret, underlagt kvalitetskontrol og dækket af Garantiordningen.

klimatilpasning af kloak og afløb