sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
 • Autoriseret kloakmester

  Vælg en autoriseret kloakmester

  Kloakarbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
  Autorisationen er din sikring for, at arbejdet bliver udført korrekt.
 • Kloakgaranti

  Godt arbejde - med garanti!

  Vælger du en kloakmester, der er medlem af Danske Kloakmestre,
  er du automatisk dækket af Garantiordningen.
  Så er du sikret, hvis noget skulle gå galt.
 • Skybrudsikring

  Er din bolig sikret mod skybrud?

  Vi får flere og voldsommere regnskyl, og det er en udfordring for mange boliger.
  Med et klimatjek kan du få klarhed over, hvordan du kan sikre netop dit hus.
 • Stoppet kloak

  Er kloakken stoppet?

  En tilstoppet kloak kan give store skader på din bolig. Opdager du, at din kloak er tilstoppet, eller kloakledningen er utæt, skal du gøre noget ved det - straks.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Der bliver til stadighed mere og mere at samarbejde om

Danske Kloakmestre satser på klima- og miljøløsninger via et bredere samarbejde med forsyningsselskaberne

”Sammen kan vi mere. Og der er virkelig behov for at kunne rigtig meget, hvis vi skal yde en optimal indsats overfor både klima- og miljøudfordringerne. Derfor satser Danske Kloakmestre som brancheorganisation for landets autoriserede kloakmestre på at samarbejde om tingene. Det ligger lige for, at forsyningsselskaberne er blandt de meget betydende samarbejdspartnere”.

Thomas Rasmussen, næstformand for Danske Kloakmestre, er godt klar over, at det kræver mere end egne kræfter, hvis de høje mål skal nås.

”Jeg er sikker på, at det vil være til gavn for forbrugerne og for arbejdet med at påvirke lovgivere og beslutningstagere, hvis kloakmestrene knytter endnu tættere bånd til forsyningsselskaberne landet over. Det kan være via en bedre kontakt enten som medlemmer, eller via erfa-grupper”, siger Thomas Rasmussen.

 

Miljø og klima

Kloakmestrenes forening har til stadighed mange bolde i luften. Det handler ikke alene om at sætte rør, muffer og bøjninger sammen. Danske Kloakmestre anno 2018 har et erklæret mål om også at tage hånd om miljøet og klimaet.

”Blandt andet vil vi gerne passe godt på vores grundvand. Danmark er et af de eneste lande, der kan pumpe rent drikkevand direkte op fra undergrunden. Det skal vi gerne kunne blive ved med. Men hvis vore kloakker ikke er tætte og nedsivningsanlæggene ikke lavet korrekt, så fiser spildevandets urenheder lige ned i grundvandet. Derfor arbejder vi kontinuerligt for, at kloakkerne repareres, så de bliver tætte, og grundvandet ikke forurenes”, forklarer Thomas Rasmussen.

Også når det handler om spildevand i det åbne land, sørger brancheforeningen for at være i front. Danske Kloakmestre har aktivt for at få bedre bundfældningstanke, som kan rense spildevandet bedre og sikre, at det efterfølgende nedsivningsanlæg fungerer korrekt.

”Klimaudfordringerne bliver ikke mindre fremover, men det gør kreativiteten heldigvis heller ikke. Vi har fundet ud af at vende regnvandet om til at blive en ressource i stedet for noget til overflod overflødigt, der bare skal ledes væk. Blandt andet ser vi jo rigtige mange flotte LAR-løsninger, hvor der er skabt flotte og æstetiske afløbsmuligheder”, siger Danske Kloakmestres næstformand.

 

25 år – godt og vel

Danske Kloakmestre har godt og vel et kvart århundrede på bagen som samlingspunkt og talerør for de autoriserede danske kloakmestre. Sidste forår fejrede foreningen 25 års jubilæum. En begivenhed, der naturligvis blev omtalt fyldigt i foreningens magasin Faktuelt. I samme udgave kom indholdsoversigten på markant vis til at afspejle de mange aktiviteter, Danske Kloakmestre har gang i og er en del af.

En artikel fortalte om brancheforeningens Kloakgaranti, som nu virkelig var slået igennem efter et langt og omfattende forarbejde. En anden artikel handlede om den store og vigtige kursusvirksomhed, som Danske Kloakmestre gennemfører hvert efterår og vinter i samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol og Kloaksektionen under Dansk Byggeri. Der kunne også læses om forberedelserne til Kloakmessen i Fredericia, som siden blev gennemført for tredje gang med stadig stigende succes og stadig voksende tal både på udstiller- og besøgssiden. Og om den østdanske pendant til Kloakmessen, Rørcenterdagene på Teknologisk Institut, hvor Danske Kloakmestre naturligvis også viser flaget.

 

Yderligere samarbejde

”Vi ser det som en nødvendighed, at kloakmestrenes talerør er med inde over på en lang række felter, og derfor ser vi gerne et yderligere samarbejde til alle relevante sider. En af dem er absolut forsyningsselskaberne, som de autoriserede kloakmestre har rigtige mange sammenfaldende interesser med. Både når det handler om klima, miljø, rent spildevand, rent drikkevand og på andre felter”, siger næstformand Thomas Rasmussen.

”Foruden egne aktiviteter, som involverer andre foreninger og organisationer med relationer til kloakbranchen, er Danske Kloakmestre også aktive i forskellige fora i regi af andre. Blandt andet deltager vi i en arbejdsgruppe om rotteproblematikken under Realdania. Vi har selv undersøgelser og arbejder i gang omkring nedsivningsanlæg og bundfældningstanke. Og så tæller det højt hos os at medvirke til at sikre forbrugerne bedst muligt. Det gør vi ikke mindst gennem Kloakmestrenes Garantiordning”, siger Thomas Rasmussen.

Kloakmessen

Kursus