sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
 • Hvordan er du dækket?

   

  Medlemmer af Danske Kloakmestre er automatisk dækket af Garantiordningen. Den dækker kundens tab, hvis du begår en fejl.
 • Søg på hjemmesiden
 • danske kloakmestre søgning

Danske Kloakmestre giver garanti på kloakarbejde

Et medlem af Danske Kloakmestre sikrer sine kunder via en Garantiordning med dækning på op til 50.000 kr. inkl. moms på kloakarbejde - uanset byggeriets størrelse
 

Garantiordningen dækker eventuelle tab som følge af mangelfuldt kloakarbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom. 

 • Garantiordningen dækker kun den forbruger, der har indgået aftalen med kloakmestervirksomheden
   
 • Før anmeldelse til Garantiordningen kan ske, skal forbrugeren reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet
   
 • Det beløb, forbrugeren maks. kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift
   
 • Fejl ved materialer/produkter er ikke omfatter af Garantiordningen

Du kan læse vedtægterne for Garantiordningen her

 

SÅDAN FOREGÅR DET

For at Garantiordningen kan behandle en henvendelse, skal der vedlægges kopi af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift. Der skal ligeledes vedlægges kopi af tilbud/aftalegrundlag, faktura samt dokumentation for betaling af fakturaen/det udførte kloakarbejde.

Sekretariatet forbeholder sig ret til at bede anmelderen om yderligere relevante oplysninger, såfremt der er brug for disse i forbindelse med behandling af anmeldelsen.

Hvordan er du dækket?
Medlemmer af Danske Kloakmestre er dækket af Garantiordningen