sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning
Og så forsamledes generalerne

Blot en uges efter Kloakmessen 2022, kunne Danske Kloakmestres formand, Mikael Skov, gøre status over messen og hele der forgangne år. Det skete på generalforsamlingen, som var henlagt til smukke Svendborg. Formanden kunne også berette om anden messe-aktivitet. Danske Kloakmestre deltog i både Rørcenterdagene i Taastrup og E&H i Herning. Ajourføringskurserne for kloakmestre, som foreningen afvikler med Byggeriets Kvalitetskontrol som arrangør, var i 2021 gået virtuelt som følge af corona-restriktionerne. Det skete med succes og 1100 kursister. Og så noterede formanden med tilfredshed, at Danske Kloakmestre løbende får nye medlemmer.

Mikael Skov var selv på valg til bestyrelsen sammen med Flemming Geipel. De blev begge genvalgt. Der var nyvalg af Skipper Møllebæk, Glostrup. Han afløser Henning Westphal, som ikke genopstillede.

Efter generalforsamlingen kvitterede formanden for den fine indsats, Henning Westphal har ydet for foreningen og afleverede en erkendtlighed (billedet).

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mikael Skov som fortsat formand og Asgar Skou, Morsø Kloakservice, som næstformand.

Herefter ser Danske Kloakmestres bestyrelse sådan ud:

Mikael Skov (formand), Asgar Skou (næstformand), Flemming Geipel, Carsten Petersen, Benjamin Blichert Christensen, Tim Nielsen og Skipper Møllebæk.

Suppleanter til bestyrelsen:

Kenneth Ellgaard, Alternativ Kloakering, Haderslev, og Niels Viggo Christiansen, Ørbæk Entreprenørforretning.