sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Få den nyeste viden

     

    Danske Kloakmestre følger udviklingen i kloakfaget, lovgivningen og byggebranchen. 
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Relevante links

 

Kloakviden


Autoriserede kloakmestre i Danmark - www.sik.dk

Klimatilpasning - Borger (klimatilpasning.dk)

Kloakområdet generelt - www.kloakviden.dk 

LER - Ledningsejerregister - www.ler.dk 

Skybrudssikring af bygninger - www.skybrudssikringafbygninger.dk

Sikkerhedsstyrelsen - færdigmeld en anden kloakmesters arbejde - Færdiggørelse af en anden virksomheds arbejde (sik.dk)

 

Uddannelse
 

Kloakmesteruddannelsen:

 

UddannelsesGuiden - https://www.ug.dk/job/erhverv-og-job/byggeoganlaeg/anlaeg/kloakmester

Styrelser og organisationer
 

Arbejdsmiljø i Danmark - www.amid.dk

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S - www.byggekvalitet.dk

DI Dansk Byggeri - DI Dansk Byggeri - DI Dansk Byggeri (danskindustri.dk)

Naturstyrelsen - naturstyrelsen.dk

Miljøstyrelsen - www.mst.dk

Retsinfo - lovstof - www.retsinfo.dk