sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Hjælp dine kunder med klimasikring

    Klimaforandringerne skaber oftere regulære skybrud med masser af regnvand, som skal ledes væk for at undgå oversvømmelser. Det kræver en kloak i topform. Er du medlem af Danske Kloakmestre kan du blive tilmeldt vores klimaordning, hvor vi tilbyder boligejere et klimatjek.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Klima kloakmestre

Danske Kloakmestre er med i den landsdækkende kampagne klimatilpasning

 

Danske Kloakmestre er med i den landsdækkende kampagne, som tilbyder husejere at få besøg af et af foreningens medlemmer, som er tilmeldt ordningen og få udført et klimatjek af hus og grund.

Dette er en kampagne, som ser ud til, at blive taget rigtigt godt imod hos husejerene og er en oplagt mulighed for os som kloakmestre til at komme ud til kunderne og gøre noget for at få Danmark klædt på til næste regnskyl.

Ved klimatjekket vil du som kloakmester skulle gennemgå grund og hus efter en standardiseret liste. Du gennemgår huset og grunden med baggrund i dine praktiske erfaringer og uddannelse og kommer med et løsningsforslag til, hvad den enkelte grundejer kan gøre, for at sikre sig mod evt. fremtidige kraftige regnskyl (monsterregn).

Med hensyn til fejl fundet ved gennemgangen eller evt. hensigtsmæssige foranstaltninger såsom pumpe, omfangsdræn, højvandsikring osv. kan der udarbejde et tilbud på løsning af dette, som kunden så kan bruge som et værktøj i overvejelserne om mulige investeringer.

Kampagnen udføres i samarbejde med Naturstyrelsen og andre brancheorganisationer. 

Se hjemmesiden her

Regnskyl truer vore boliger

TV-inspektion af kloakkerne, og højvandslukkere sikrer huse og indbo mod skybrud.

 

Kloakken skal være hel og i god form, hvis den skal klare presset fra de flere og kraftigere regnskyl, som er ved at blive hverdag i Danmark. Klimaforandringerne skaber oftere regulære skybrud med masser af regnvand, som skal ledes væk for at undgå oversvømmelser. Og ikke mindst holdes ude af vores boliger, for at undgå skader på bygninger og indbo.

- I mange tilfælde kan man komme problemer fra de større vandmængder i forkøbet ved at give kloakken et TV-tjek, så man sikrer sig at kloakken er robust nok til at modstå det øgede tryk, fortæller Tom Ewers der driver Sydkystens Brolægning & kloak i Taastrup
 

Ældre og svage kloakker

Rigtig mange af vores parcelhuse blev bygget i perioden 1960-90 og er dermed ældre end 20 år. Hvis kloakken ikke er blevet tjekket indenfor de seneste 5-7 år, er det ved at være tid.

- Rørene bliver svækket af tidens tand og har måske sat sig, eller de har været udsat for kræfter udefra – fx trafik eller maskiner. Er der revner og svage punkter, kan problemerne være tæt på. Det vil en kloak TV inspektion afsløre, og så kan man heldigvis nå at sikre sig i tide, siger Tom Ewers.
 

Regn presser bagud

Selvom TV-tjekket skulle vise, at kloakken har det helt fint, kan vandmængderne fra skybrud stadig udgøre en trussel mod boligen. Hvis ikke det offentlige kloaknet hurtigt nok leder regnvandet væk, bliver det presset tilbage i de private kloakker og ind i huset via toiletter og gulvafløb. Og så er skaderne uundgåelige!

SPÆRRE MOD HØJVANDE

Bor man i et område, hvor der tidligere har været tendens til problemer ved skybrud, kan det være en god idé at få monteret et såkaldt højvandslukke i en brønd, eller i gulvet. 

- Den spærrer for regn og spildevand, der presses den forkerte vej tilbage, og ind i huset. Det sikrer både mod ødelagt indbo og større fugtskader på huset, forklarer Tom Ewers.  

Højvandslukken lukker automatisk for kloakken, når vandet stiger. Og når den opstuvede vand er væk, og den kritiske situation er overstået, åbner den også automatisk igen.
 

KLOAK TV NÅR DET ER BEDST

Når Sydkystens Brolægning & Kloak laver TV tjek af kloakker, sker det med det bedste TV udstyr.

- Alt foregår jo under jorden, så alle skal have tillid til, at vi stiller den rigtige diagnose, inden vi erklærer kloakken rask eller anbefaler reparationer. Vi har det godt med løbende at blive kigget efter i sømmene. Det skærper vores opmærksomhed og faglige stolthed, og i sidste ende kommer det både vores kunder og os selv til gode, slutter Tom Ewers, Sydkystens brolægning & Kloak.