sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Kloakering i det åbne land 

     

    Kloakmestre kaster kritiske øjne på kloakering i det åbne land.
    Både bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og tømningsmetoder under lup.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Kloakmestre kaster kritiske øjne på kloakering i det åbne land 

Både bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og tømningen sættes under lup.

 

Der er noget galt ...

Der er noget galt, hvis et nedsivningsanlæg fungerer i mindre end 20 år. Det mener brancheforeningen Danske Kloakmestre, som har sat de afgørende elementer i kloakering i det åbne land under lup. Med foreningens tidligere formand, kloakmester Verner H. Kristiansen, som udfarende kraft, er Danske Kloakmestre ved at undersøge, om problemet er for dårlige bundfældningstanke, forkert placerede nedsivningsanlæg, eller om dårlig tømning ødelægge nedsivningsanlæggene. 

”I mange tilfælde kan der måske være tale om noget af hver. I øjeblikket forsøger vi at finde grundejere, der har problemer med deres nedsivningsanlæg, og som vil lade os grave anlægget op for at finde årsagen. Jeg er bekendt med, at der nogle steder er anvendt bundfældningstanke, som aldrig er godkendt af Teknologisk Institut”, fortæller Verner H. Kristiansen. 

Den erfarne kloakmester har også kendskab til adskillige eksempler på, at der er etableret nedsivningsanlæg ude på en mark i drift og helt sikkert uden at se på om spildevandet fysisk kan trække i jorden!  
 

Spildevand skal have ilt 

”Et nedsivningsanlæg må ikke ligge på en mark, hvor der er trafik af landbrugsmaskiner og køretøjer. Spildevandet skal have ilt for at kunne omsættes. Hvis nedsivningsanlægget ligger ude på en mark, bliver jorden over og omkring det for kompakt. Vi har gravet ned til anlæg på marker og konstateret, at de har været helt slammet til og sorte. Det er en klar indikation af, at anlægget ikke har fået den fornødne ilt”, siger Verner H. Kristiansen. 

”Nogle kommuner giver rask væk tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg på marker. Det er i strid med reglerne. Kommunerne skriver godt nok i tilladelsen, at der ikke må være færdsel oven på anlægget, men hallo, hvem hegner lige 45 m2 jord fra, ude på marken. Men kloakbranchen er ikke uden skyld. For det er jo kloakmesteren, der søger om tilladelsen til den kunde, der gerne vi være fri for at have anlægget liggende i haven, hvor det rettelig hører til”, fastslår Verner H. Kristiansen, "og alt for mange gange skal det bare være så billig, så billig, og man får jo det man betaler for!"

FOR DÅRLIGE TANKE

Første trin i rensning af spildevand i det åbne land er bundfældningstanken, og Verner H. Kristiansen vurderer, at alt for mange tanke simpelthen ikke er af den nødvendige kvalitet, da mange plast tanke gennem tiden er revnet og næste umulige at tømme.

”Fra bundfældningstanken pumpes spildevandet videre ud i nedsivningsanlægget. Hvis tanken ikke har fungeret efter hensigten, er det slam, der pumpes ud. Dermed slammer nedsivningsanlægget til og dør. Nogle producenter laver bundfældningstanke i en materialekvalitet, der simpelthen er for dårlig. De véd godt, at tanken måske går i stykker, men håber at den holder. Når en grundejer har investeret 50-60.000 kroner i et nedsivningsanlæg, bør det holde i mindst 20 år”, siger Verner H. Kristiansen. 

Bundfældningstankene skal tømmes mindst en gang om året, altså dem på mindst 2 m3, alle de gamle i beton som kun er på et kammer og måske 1 m3 skal tømmes flere gange om året for ikke at lede slam med ud i sivebrønd/sivedræn. Hvis en tank ikke tømmes regelmæssigt, fyldes den med slam og oversvømmes, så spildevand og slam siver ud. Selve tømningen af tankene er også med på Verner H. Kristiansens tjekliste for Danske Kloakmestre. 

”Nogle af de billige tanke er simpelthen vanskelige at tømme på grund af deres konstruktion. Derfor tager det længere tid for manden med slamsugeren og er han så på akkord og skal nå 30 tanke om dagen for at holde en løn, så fristes han måske til at lave en for hurtig og for dårlig tømning”, siger Verner H. Kristiansen. 
 

Har du et anlæg, som har driftsproblemer?

Verner H. Kristiansen efterlyser anlæg til undersøgelse – nedsivningsanlæg etableret efter 1996 som har driftsproblemer

Ring på tlf. 24 60 23 00 eller mail hamselv@kloakdoktoren.dk