sitemap ikon
danske kloakmestre mobil menu
  • Skriv før du graver

     

    Lav klare aftaler med dine kunder - INDEN du går i gang med arbejdet. En skriftlig aftale er din sikkerhed for, at I er enige om, hvad der skal gøres, og hvordan.
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

En god aftale er en skriftlig aftale

Det er sagt mange gange - både på seminarerne og andre steder! Af bevismæssige årsager kan det være en god ide at indgå aftaler med dine kunder skriftligt. Det kan være som et overslag eller tilbud med efterfølgende accept eller ordrebekræftelse sendt pr. brev eller e-mail.

Der findes tre forskellige aftalesæt, derm kan anvendes, alt efter hvilken type kunde der er tale om, og om arbejdet udføres som fag-/hoved- eller totalentreprise. 

De forskelige aftalesæt er beskrevet her:

  • En aftale mellem en håndværker og en privat forbruger kan indgås i henhold til AB-forbruger. AB 18 kan med visse begrænsninger også anvendes
  • En aftale mellem en håndværker og en anden erhvervsdrivende som kunde, kan indgås efter AB 18
  • Er der tale om, at arbejdet udføres som totalentreprise, kan aftalen indgås efter ABT 18

Det er frivilligt, om man vil aftale et af de tre aftalesæt.

Nyeste udgave af de omtalte aftalesæt og tillægssedler kan du finde og downloade nedenfor.

Aftaledokumenter

Find oversigt over dokumenterne her