Lovgivning - hvem har pligt til hvad?

 

Både kloakmesteren, husejeren og kommunen har pligter, de skal opfylde i følge lovgivningen. Men hvem, der har pligt til hvad, kan godt være svært at danne sig et overblik over som forbruger.

 

Her er et hurtigt overblik:

  

Husejerens pligt

Det er husejerens/bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt. Når man benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

 

Inden en forbruger indgår aftale om udførelse af kloakarbejde, opfordrer Danske Kloakmestre forbrugerne til at bede virksomheden fremvise dokumentation for, at den er autoriseret samt arbejder efter et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem. 

 

Kloakmesterens pligt

Inden der iværksættes installationsarbejder, skal den autoriserede kloakmestervirksomhed indhente tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen.

 

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.

 

Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen samt informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevering af reviderede tegninger.

 

Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning.

 

Kommunens pligt 

Kommunen skal altid informeres, når der påbegyndes et afløbsarbejde.

 

Det er herefter kommunens pligt at oplyse husejere om, at kloakarbejde er autoriseret arbejde og efterfølgende ved færdigmelding af arbejdet at sikre sig, at det er udført af en autoriseret kloakmester.
 

 

Degn Grafisk
Luk vinduet igen

Danske Kloakmestres medlemsside


Her finder du information om:

Har du glemt dit password så kan du sende en mail til sekretariat og få koden tilsendt. 

 
Brugernavn 
 
Kodeord 
Glemt kodeord?
Indtast din email i brugernavn
Jeg har glemt mit password!
OBS vinduet lukker og dit login vil blive sendt til din email