Aftaleindgåelse

Når man som forbruger har et stykke arbejde, man gerne vil have en håndværker til at udføre, er der nogle ting, som man bør overveje, inden man kontakter håndværkeren for at få en pris:

 

- Hvad er det, man vil have udført?
Overvej gerne lidt i detaljer, hvad det er, du vil have lavet. Jo mere du har tænkt over tingene, jo nemmere er det at forklare håndværkeren, når han spørger ind til projektet. Ud fra dine ideer kan han så råde og vejlede frem til den bedste løsning.

 

- Hvor mange håndværkere vil du hente pris fra?
Det kan være hensigtsmæssigt at indhente priser fra mere end en enkelt håndværker med henblik på at få en retvisende pris. Forbrugere kan indhente så mange tilbud, som de ønsker. Ligger de indhentede tilbud lagt fra hinanden, er der måske en årsag hertil. Det kan være, at håndværkerne har forskellige opfattelser af kvalitet, omfang osv.

 

- Vil du vælge at få udført arbejdet som hovedentreprise eller fagentreprise?
Hovedentreprise vil sige, at der er én håndværker, der står for alt arbejdet og for at hyre andre håndværkere til de fagområder, som han ikke selv beskæftiger sig med. Dette kan være en fordel, da man så kun skal tale med én person for hele projektet og ikke selv stå for koordinationen.

Fagentreprise betyder, at man selv har kontakten til alle de faggrupper, som arbejdet berører; kloakmester, murer, tømrer osv. og selv indhenter priser fra hver af disse. Dine fagentreprenører kan efter aftale naturligvis være behjælpelige med koordineringen, men som udgangspunkt er det din egen opgave som bygherre.

 

- Tilbud kontra overslag?
Et tilbud indebærer, at håndværkerens betalingskrav er fastsat på forhånd. Håndværkeren er som udgangspunkt kun forpligtet til at udføre det arbejde, der er beskrevet i tilbuddet.
 

Et overslag er et skøn over, hvad det vil koste at løse opgaven, henset til tid og materialer. Prisen er således ikke fast, og forbrugeren skal betale det, håndværkeren forlanger, så længe det ikke må anses for urimeligt. Hvis håndværkeren under arbejdets udførelse opdager, at overslaget sandsynligvis ikke holder, bør håndværkeren straks informere herom.

Er der aftalt AB-Forbruger, skal håndværkeren hurtigst muligt indhente bygherres stilling til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger 15 %, medmindre andet er aftalt.

Det er en god idé at få prisen skriftligt, både ved tilbud og overslag. Når prisen er godkendt, kan det af bevismæssige årsager være hensigts- mæssigt at lave en skriftlig accept eller ordrebekræftelse.

 

- Er håndværkeren autoriseret?
Ved alt autoriseret arbejde, dvs. kloak-, vvs- eller el-arbejde, så tjek om håndværkeren har autorisationen på plads inden arbejdets påbegyndelse.
 

Alt kloakarbejde vedrørende spildevand, dræn, regnvand og spildevands- rensning er autoriseret arbejde. Det gælder dog ikke bortledning af regnvand fra tage til faskine. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at dette arbejde også udføres af en autoriseret kloakmester, da han kender reglerne for udførelse af disse installationer. Tjek om din kloakmester er autoriseret her.


Alle medlemmer af Danske Kloakmestre er omfattet af en garantiordning. Garantiordningen sikrer bygherre hvis f.eks. arbejdet er udført forkert, og håndværkeren, når fejlen viser sig, har lukket firmaet. Læs mere om garantiordningen her. Ved aftaleindgåelsen er det muligt at anvende AB-Forbruger. Læs mere om AB-Forbruger her.

Nyeste udgave af AB-Forbruger kan findes i menuen til venstre.

 

 

Degn Grafisk
Luk vinduet igen

Danske Kloakmestres medlemsside


Her finder du information om:

Har du glemt dit password så kan du sende en mail til sekretariat og få koden tilsendt. 

 
Brugernavn 
 
Kodeord 
Glemt kodeord?
Indtast din email i brugernavn
Jeg har glemt mit password!
OBS vinduet lukker og dit login vil blive sendt til din email