Autorisation - Derfor!

 

En autoriseret kloakmester - er en uddannet kloakmester

 

Virksomhedsautorisation og godkendelse af teknisk ansvarlig

For at kunne udføre autorisationskrævende kloakarbejde skal der være udstedt en virksomhedsautorisation, og der skal være godkendt en person som teknisk ansvarlig i virksomheden.

 

En autoriseret kloakmester er også garanti for et kvalitetsstyringssystem eller tilsynsordningen

Den autoriserede kloakmester kan vælge mellem at implementere et kvalitetsstyringssystem (KS-system) eller tilslutte sig den særlige tilsynsordning.

 

En kloakmester skal gennemføre følgende for at blive autoriseret:

· Indføre et KS-system

· Kontakte en kontrolinstans for at få systemet forhåndsgodkendt

· Ansøge Sikkerhedsstyrelsen om autorisationen og dokumentere ansøgningen ud fra ovenstående.

· Godkendes til autorisation af Sikkerhedsstyrelsen

 

 

Etablering af kloak i 12 huse uden at være autoriseret kloakmester.
Thi kendes for ret: at betale 70.000 kr. i bøde eller 30 dage i spjældet

 

 


 

Dom over uautoriseret kloakarbejde

(Artikel fra medlemsbladet Faktuelt nr. 13)


Endelig er der statueret et eksempel i Nykøbing Falster Ret og efterfølgende i Landsretten. Det er vigtigt at autorisationsloven tages alvorligt, og det har vi savnet eksempler på igennem længere tid.

Det er ikke mange aut. kloakmestre, som har mistet autorisationen i årenes løb, trods at mange i denne branche ofte støder på dårligt udført kloakarbejde. Det har mere været et problem, at få det frem i lyset og få det anmeldt. Nu indgydes forbrugere og aut. kloakmestre nyt håb og kan igen tro på, at det nytter noget.
Der er desværre nogle, som siger det bare er brødnid eller misundelse, at vi kloakmestre forlanger autorisationsloven overholdt, hvilket under ingen omstændigheder har noget på sig.

Når loven tydeligt siger, det er aut. kloakmestre der skal udføre kloakarbejdet, vil forbrugeren naturligvis forbinde aut. kloakmestre med kloakken - desværre også i de groteske tilfælde, hvor spildevandet fx føres direkte ud i en regnvandsledning, hvilket ofte er set udført af ikke-autoriserede arbejdere.

Nu er der endelig faldet dom over dette, hvilket statueres med 70.000 kr. i bøde for at have overtrådt autorisations loven. Den ikke-autoriserede kloakarbejder har lavet kloak i 12 huse, (5.833,33 kr. pr. hus). Dette har næppe været en god forretning for byggefirmaet, som havde gjort klogt i at undersøge om den pågældende “kloakmester” havde sin autorisation i orden inden arbejdets begyndelse.

Landsrettens begrundelse og resultat:
Under hensyn til omfanget af det udførte arbejde, og henset til at formålet med reglerne om autorisation som kloakmester er at sikre kvaliteten af det udførte instalationsarbejde og iagttagelse af de krav, som myndighederne stiller i forbindelse med udførelse af vand og afløbsledninger, finder landsretten, at bøden som påstået af anklage myndigheden for landsretten skal fastsættes til 70.000 kr.


- Verner H. Kristiansen, Formand, Danske Kloakmestre

Degn Grafisk
Luk vinduet igen

Danske Kloakmestres medlemsside


Her finder du information om:

Har du glemt dit password så kan du sende en mail til sekretariat og få koden tilsendt. 

 
Brugernavn 
 
Kodeord 
Glemt kodeord?
Indtast din email i brugernavn
Jeg har glemt mit password!
OBS vinduet lukker og dit login vil blive sendt til din email